Varia: inhoud Caert-Thresoor Eratosthenesprijs 2007 Frank Westerman, landbouwingenieur en auteur van ondermeer 'Ingenieurs van de ziel', legde vervolgens de worsteling bloot waaraan in totalitaire regimes ook ingenieurs en andere intellectuelen worden onderworpen, met als spil van zijn verhaal een door hem in zijn Moskouse tijd herontdekte, maar geheim gehouden en nooit vertoonde propagandafilm uit de Stalintijd. Henri Dekker, voorzitter tijdens het lustrum van 1965, schetste aan de hand van een reeks ervaringen in zijn wereldwijde loopbaan hoe naast vakkennis ook gezond verstand onont beerlijk is om de vraag te vertalen naar een product. Zijn scènes uit postcommunistische landen deden soms denken aan het verhaal van Westerman! In de ledenvergadering werd eerst op uitzonder lijk precieze wijze vastgesteld dat er van de 31 leden 18 aanwezig waren en 9 een machtiging hadden afgegeven, waarna voorzitter Arjen Hofman nog eens aangaf hoe het de vereniging in de laatste jaren verging: de instroom in 2000: 10, in 20017, en in 2002 ook 7, waarna hij verslag deed van de vergeefse zoektocht naar uitwegen om 'Snellius' te laten voortleven: verbreding met L&R-studenten, naar andere geo-informatieopleidingen, en naar de nieuwe Delftsc interfacultaire masteropleiding 'Geo- informatics' - het doek moest tenslotte vallen. En het viel - met alle 27 stemmen voor. Hierna begaf het meer dan honderdkoppige gezelschap zich te voet naar de Douzastraat, waar aan huisnummer 2 erelid en oprichter Geert Homan (1923) met een korte toespraak een plaquette onthulde op de plaats van Snellius' voormalige woonhuis. Deze plaquette bevat een figuur van de achterwaartse insnijding die Snellius daar uitvoerde met als richtpunten de torens van Pieterskerk, Hooglandse Kerk en Stadhuis. De uitstekend georganiseerde bijeenkomst werd afgesloten met de traditionele boeren koolmaaltijd. Uitgave 2005-3 van het tijdschrift Caert- Thresoor bevat onder meer de volgende artikelen: "Plaat of staat? De titelpagina van het Theatrum Orbis Terrarum" door Rolf Blankemeijer; "Een nieuw onderdak voor de kaarten verzameling van de Utrechtse Faculteit Geo- wetenschappen" door Marco van Egmond; "Luchtvaartkaarten voor Tong-range navigation' in de periode 1940-1970" door Hans Kok; "Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving" door Elger Heere Martij n Storms. Uitgave 2005-4 bevat onder meer de artikelen: "De Groninger provincie-wandkaart van Theodorus Beckeringh" door Willem G. Doornbos; '"Eene aanschouwelijke voorstelling van den waterstaat'; De Waterstaatskaart van Neder land, 1865-1992" door Maili Blauw; "Waarom Joan Blaeu de opdracht van zijn kaart van Perzië wijzigde" door Peter van der Krogt. Informatie: www.maphist.nl/ct. Sinds 2001 looft de Förderkreis Vermessungstechnisches Museum e. V. te Dortmund (D) de tweejaarlijkse Eratosthenesprijs uit, waarbij een donatie van 2500 euro hoort. De prijs wordt verleend aan een uitzonderlijk werk op het gebied van het historisch onderzoek in de geodesie. Inzendingen zijn welkom tot 15 april 2007; op Intergeo 2007 in Leipzig vindt de prijsuitreiking plaats. Zie voor nadere informatie: www.vermessungsgeschichte.de/E-PREIS.htm.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 10