Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Edam Afb. 1. Pand Kleine Kerkstraat 2 te Edam (foto 's Nicolas de Hilster) Inleiding In het uit de 17e eeuw daterende kaarten makershuis aan de Kleine Kerkstraat 2 te Edam bevinden zich op de bovenverdieping een viertal gevelstenen, drie aan de kant van de Kleine Kerkstraat en een, om de hoek, aan de kant van de Prinsenstraat. Het pand was ooit met een trapgevel uitgevoerd, maar is ergens in de 17e eeuw verbouwd, waarbij de reeds bestaande gevelstenen een nieuwe plaats gekregen hebben'. De gevelstenen hebben onmiskenbaar te maken met de werkzaam heden van de voormalige eigenaar, Sijmon Willemszoon Boonacker. Momenteel is in het pand een kookwinkel, De Leuke Keuken, gevestigd. Sijmon Willemszoon Boonacker is vermoedelijk kort na 1596 geboren als oudste van vier zonen van Willem Sijmonszoon en Griet Claesdochter2. Op 22 september 1615 werd hij als landmeter geadmitteerd bij het Hof van Holland3. In de periode 1620 - 1629 is hij vrijwel onafgebroken betrokken geweest bij het droogmaken en inrichten van de Purmer, werk dat hij onder andere deed samen met Jan Pieterszoon Dou4, de uitvinder van de Hollandse Cirkel5. Schrijven en lezen Beginnend om de hoek op de Prinsenstraat zien we op de gevelsteen een rechterhand die een gekroonde schrijfveer vasthoudt. De linker gevelsteen aan de Kleine Kerkstraat toont een schrijvende of lezende dame. Beide gevelstenen zijn wellicht een verwijzing naar de vader van Sijmon, die sinds 1613 de stadsschool leidde, Afb. 2. Gevelsteen Prinsenstraat Nicolas de Hilster 1 Naar opgaaf van huidige eigenaar 2 Eerden-Vonk van der, M.A., De 17e-eeuwse Edamse landmeter en kaartmaker Sijmon Willemszoon Boonacker. In: Caert- Thresoor, jaargang 8 nr. 4 (1989), p. 95 3 idem 4 idem, p. 96 5 Pouls, H.C., De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel, Delft 2004, p. 1 14

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 16