of naar Sijmon zelf, die enige tijd een bijschool leidde achter het waaggebouw in de Breestraat te Edam6. Jacobsstaf Op de rechter gevelsteen aan de Kleine Kerk straat zien we een dame met in haar rechterhand een Jacobsstaf en in haar linker- een zeemans astrolabium, de voorloper van de Jacobsstaf7. Voor haar op tafel staat een wereldbol en ligt een passer. Op de grond naast haar zien we een boek en, naar alle waarschijnlijkheid, een kompas. In het juli-nummer van 2005 van De Hollandse Cirkel schrijft Adri den Boer in het artikel Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Krommenie over een Jacobsstaf in Krommenie8, welke ik destijds onder zijn aandacht heb gebracht. Net als dat exemplaar wordt ook het Edams exemplaar niet in het werk van Mörzer Bruyns vermeld, maar nu gaat dat werk ook Afb 4. Gevelsteen Kleine Kerkstraat rechts meer over de originele stokken en niet specifiek over gevelomamenten. Abusievelijk vermeldt Adri dat de Jacobsstaf een lengte heeft van tussen de 1.5 en 1.8 meter. Uit onderzoek door W.F.J. Mörzer Bruyns, voormalig conservator van het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam, naar de nog 125 bekende Jacobs- staven blijkt echter dat deze tussen de 582 en 1014 millimeter lang waren9. Literatuur uit het tijdperk van de Jacobsstaf toont aan dat de lengte kon variëren van 566 tot 1296 millimeter10, dus beduidend korter dan de maat die Adri noemt. Navraag bij Adri leerde dat zijn maten uit het boek Antieke wetenschappelijke instrumenten van Gerald L'E Turner komen, een boek dat ook over de Hollandse Cirkel verwarring zaait11 Kwadrant en Hollandse Cirkel De middelste gevelsteen aan de kant van de Kleine Kerkstraat is mogelijk nog interessanter. Afb. 3. Gevelsteen Kleine Kerkstraat links 6 Eerden-Vonk van der, M.A., Restauratie van twee Edamse kaarten. In: Oud-Edam, jaargang 13 nr. 3 (oktober 1989), p. 3 7 Ifland, P., Taking the Stars, Celestial navigation from Argonauts to Astronauts, Malabar 1998, p. 6-7 8 Boer, Adri den, Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Krommenie, In: De Hollandse Cirkel, jaargang 7, nr. 2 (2005), p. 30-31 9 Mörzer Bruyns, W.F.J.The Cross-staff, History and Development of a Navigational Instrument, Zutphen 1994, p. 100-101 10 Idem, p. 101 1 Pouls, H.C., Boek zaait verwarring rond Hollandse Cirkel, In: De Hollandse Cirkel, jaargang 7, nr. 2 (2005), p. 39-40 15

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 17