Op deze steen zien we drie heren, twee gebogen over een wereldbol en links daarvan nog een met een kwadrant. Deze laatste is opmerkelijk te noemen, omdat hij ogenschijn lijk de hoogte van de toren rechts aan het meten is, maar dan op een manier die niet gebruikelijk was. Een kwadrant was voorzien van een schietlood welke in de haakse hoek van het instrument vastzat en vrij langs de boog van het toestel kon bewegen. Een waarnemer, die de kwadrant met deze 90- graden hoek omhoog vasthoudt, kan, kijkend langs de bovenkant van het toestel, de verticale hoek naar zowel boven- als onderkant van de toren vaststellen, een methode ontleend aan het gebruik van het astrolabium12. Zo te zien meet deze waarnemer de hoek rechtstreeks zonder gebruik te maken van het schietlood. Tenslotte de twee personen die het meest prominent aanwezig zijn. De rechter persoon heeft een passer in zijn rechterhand, de linker persoon houdt in zijn rechterhand een stok vast met daarop... een Hollandse Cirkel. In de 17e en 18e eeuw zou de Hollandse Cirkel verreweg het meest gebruikte landmeetinstrument zijn13 en was, zoals ik in het begin vermeldde, het geesteskind van Jan Pieterszoon Dou, een landmeter waar de eigenaar van het pand, Sijmon Willemszoon Boonacker, nog mee heeft samengewerkt. Literatuur Boer, A. den, Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Krommenie, in: De Hollandse Cirkel, jaargang 7, nr. 2 (2005) Boschma-Aarnoudse, C., Een wandeling door Edam, Edam 2004 Eerden-Vonk van der, M.A., De 17e-eeuwse Edamse landmeter en kaartmaker Sijmon Willemszoon Boonacker. In: Caert-thresoor, jaargang 8 nr. 4 (1989) Ifland, P., Taking the Stars, Celestial naviga tion from Argonauts to Astronauts, Malabar 1998 Mörzer Bruyns, W.F.J., The Cross-staff, History and Development of a Navigational Instrument, Zutphen 1994 Pouls, H.C., De landmeter Jan Pietersz. Dou en de Hollandse Cirkel, Delft 2004 Reh, W., Steenbergen, C. Aten, D., Zee van Land, de droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur, z.p. z.j. Afb.5. Gevelsteen Kleine Kerkstraat midden Pouls, H.C., De landmeter van de Romeinse tot Franse tijd, Alphen aan de Rijn 1997, p. 46-55, 109 33 idem, p. 276 16

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 18