Colofon Het Tijdschrift De Hollandse Cirkel is een periodiek van de gelijknamige stichting. De stichting werd opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belang stelling voor het verleden van de geodesie. De volgende instellingen zijn deelnemer van de Stichting De Hollandse Cirkel: Nederlandse Commissie voor Geodesie Vereniging van Nederlandse bedrijven in de Geodesie en de Geo-informatie Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine Kadaster /Topografische Dienst Kadaster International Institute for Geo-Information and Earth Observation ITC TU Delft, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Onderzoeksinstituut OTB Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT Redactie-adres Verzetsstraat 76, 2912 CV Nieuwerkerk aan den IJssel telefoon: 0180-314870 e-mail: redactie@hollandsecirkel.nl internet: www.hollandsecirkel.nl Redactie Tijdschrift De Hollandse Cirkel A.M. den Boer (hoofdredacteur) J.H. Holsbrink F. Jansen Bestuur Stichting De Hollandse Cirkel prof.dr.ir. L. Aardoom (ere-voorzitter) dr.ir. H. Quee (voorzitter) ir. J. van der Linde (secretaris) ing. W.A. van Beusekom (penningmeester) ing. W. Eimers J.G. Ferwerda H.M.C. Leenders prof. ir. R van der Molen Raad van Advies Stichting De Hollandse Cirkel drs. L.C. Palm drs. P.W. Geudeke dr. F.W.J. Scholten dr. H.G. Heijmans Bureau Stichting de Hollandse Cirkel ir. J.B. Ebbinge (coördinator) Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn telefoon: 055-528 5258 telefax: 055-528 5029 Abonnementen Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar en wordt gratis verspreid onder de donateurs van de Stichting De Hollandse Cirkel (minimum donatie 25,- per jaar voor personen, 7,- per jaar voor studenten en 125,- per jaar voor bedrijven en instellingen). Tijdschriftabonnementen voor bibliotheken 12,- per jaar. Losse nummers 8,-. Bankrekeningnummer: ABN Amro 51.70.15.757. ISSN-nummer 1566-3442 2006. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. Lay-out en druktechnische verzorging: RS Drukkerij BV, Rijswijk (ZH) Onthulling replica kwadrant van Snellius, foto Adri den Boer (zie p. 9)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 2