kadastrale minuutplans van Breda, de door militairen verkleinde veldminuten 1:25.000 daaruit en de nettekeningen 1:50.000. Iedereen kan de beide eerste zien op www. dewoonomgeving.nl en de laatste zijn her- Afb. 2-4. Trianguleren metgrafometer (foto's Adri den Boer) uitgegeven door Wolters-Noordhoff, aldus Braam. (De delen bevatten ook een historische inleiding van Geudeke en Zandvliet.) Wetenschappelijke bibliotheek Frits Irrgang - auteur van [Irrgang, 2004] - sprak over "Kaarten in de bibliotheek van de KMA". Hij wees er op, dat de KMA een openbare wetenschappelijke bibliotheek heeft en dat er daarin op afspraak ook uniek kaartmateriaal te zien is (www.kma.mindef.nl/kma/bibliotheek). "Officieren moesten kunnen landmeten - Indië was niet gekarteerd - en er zijn dus ook de nodige boeken over landmeten en kaarten aldus de spreker. Tot de fraaie getoonde PP- plaatjes behoorden een atlaskaart uit 1818 van de Nederlandse bezittingen aan de Goudkust en de titelpagina van de KMA-almanak 1830, met daarop naast kanonnen ook een kaart, een globe en een landmeetkundig instrument (afb. 1). Aardig was ook de graveeroefening met fictieve plaatsen als Sabeldorp en wateren als de Rambeek. Uit het Legermuseum kwamen afbeeldingen van landmeetkundige oefeningen uit 1866/1867 in Gouda met een planchet, maar ook met 'de pas en het oog'. Uiteraard waren er ook gedateerde 'wargames' op papier. Pierre van der Pol van het Breda's Museum refereerde direct aan het nog te koop zijnde boek uit 2002 [Van der Pol, 2002] en aan het feit dat er sindsdien nog geen nieuwe vondsten waren gedaan. Prachtig was weer kennisname van het analoog lagenmodel: uit een kaart van 1730 was letterlijk de in opstand getekende stadsmuur geknipt en op een ander vel geplakt! Ook was er een kaart waarop het toch ooit roerend object 'turfschip' onder nummer 14 op de wal bij het kasteel was getekend, ongeveer op de plek van de latere KMA-aula! Na kaarten met de 19e eeuwse ontmanteling van de stad en de plannen van uitleg zei Van der Pol het eerlijk: "Hierna kom je in de 20e eeuw en dan vind ik het kaartenmaken niet meer zo interessant, dus laat ik het hierbij." Demonstraties 1815 Na de lunch (met KMA-kadetten) waren er een inleiding en demonstraties van Raymond Uppelschoten van het twee jaar oude collectief Het Leege Land, onder de titel "Op pad met de topografisch ingenieur anno 1815". De spreker 18

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 20