Duitse landmeetkundige re-enactor was in het uniform van een genie-officier der Eerste Afdeling en lichtte direct toe dat dit niets met carnaval, maar alles met educatie en historie te maken had. De activiteiten van Het Leege Land zijn onderzoek, presentatie en kartering van eigen metingen, gedaan met authentieke instrumenten. Het idee kwam voort uit eigen archief- en museumbezoek alsmede re-enacten van andere historische figuren (een angelsaksische hobby). Uppelschoten: "Niemand van ons heeft een landmeetkundige achtergrond. Graveren en drukken hebben we nog niet onder de knie, en we zoeken ook nog een flesjeswaterpas." Origineel werken wordt ontleend aan oude handboeken en dat leverde ook op datje gemakkelijker tekent met kraaie- dan met ganzeveren. "Een gouden bron voor ons is de Werkdadige Meetkonst van Morgen ster uit 1744", aldus de spreker. Originele instrumenten worden verworven via internet en veelal uit het buitenland, maar een planchet moest zelf worden gemaakt ("hout verrot immers"). Het idee om alles zo origineel mogelijk te doen heeft toch zijn beperkingen. Bij triangulaties beoosten Den Bosch was de kerktoren van Vlijmen wel geschikt en de door groen omgeven kerktoren van Bokhoven niet. "Bij de oude triangulaties werden bomen omgehakt en dat doen wij niet", aldus de re- enacter. Men bleef deze middag binnen, dat lag meer aan het weer dan aan de grootte van het KMA-terrein en ook vroeger werd er vanwege het licht niet gemeten tussen 15 oktober en 15 april, zo wist spreker. Er werd getrianguleerd met een grafometer, aan kaarttekenen gedaan met een vizierlineaal op een planchet en een bezoeker toonde een losliggende meetketting (afb. 2-5). Kadastermedewerker annex ver zamelaar Jan Stehouwer zette vraagtekens bij Ook Duitsland kent een landmeetkundige re-enactor: ingenieurgeograph dr. Martin Klöfïler met regelmatig activiteiten in het Openluchtmuseum Kommern bezuiden Keulen. Zie voor nadere informatie: www.ingenieurgeograph.de. Afb. 5. Meetketting. de benutte ronde jalons, die volgens hem driekant moesten zijn en dan bij vervoer met riempjes ook goed konden worden gebundeld. Uppelschoten was enthousiast: "Heel interes sant, gaan we uitvoeren!" Alvorens in gelid naar de Map Fair te gaan werd een bezoek gebracht aan de bibliotheek met aan de wanden ook een keur aan schilde rijen en oude kaarten, met name stadsplatte gronden. Literatuur Irrgang, F. (2004), Landmeten en cartografie op de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw (Kilacadmon Papers 1Stichting Historische Verzameling KMA, 98 p. (besproken in: De Hollandse Cirkel, april 2005) Van der Pol, P. (2002), Breda in kaart, Breda's Museum t.g.v. gelijknamige tentoon stelling, 112 p. (besproken in: Geodesia 2002-11 en De Hollandse Cirkel, november 2002) 19

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 21