Kadaster exposeert RD-historie Maandag 14 november 2005 werd bij het Kadaster te Apeldoorn een vitrine onthuld met een uit Delft afkomstige Wanschaff-theodoliet uit de 19de eeuw. De Raad van Bestuur wilde met een permanente expositie in de hal de geschiedenis en ontwikkeling van de Rijks driehoeksmeting (RD) zichtbaar maken. Dankzij de inzet van de geodeet ir. Hans van der Linde - ook secretaris van de stichting De Hollandse Cirkel - werd het professioneel aangepakt. Vooraan in de hal van het pand De Grift aan de Hofstraat prijken nu drie nieuwe vitrines. De twee meest prominente daarvan bevatten historisch materiaal, de derde vitrine een NETPOS-kaartje en Meetpunt 039. (Toe lichtende tekst op een vanaf de bouw presente zuil, nu tussen de vitrines, moest in november nog volgen.) Drs Godfried Barnasconi van de Raad van Bestuur sprak voorafgaand aan de represen tatieve onthulling van het topstuk een welkom uit aan het "selecte gezelschap dat de waarde van geschiedenis voor de maatschappij onder schrijft". Van het topstuk - de Wanschaff - vergeleek hij de prijs anno 1887 van 2400 Mark met de 40.000 euro aan garantie die de bruikleengever, het Techniek Museum Delft, nu aan het Kadaster vraagt. "Het Kadaster is Afb. 2. Van der Linde: "Apparaat nu weer thuis trots op haar historie", aldus Barnasconi met vooral eerbied voor de extern gemaakte 19e eeuwse instrumenten. Gememoreerd werd dat werk van Nederlandse instrumentmakers werd benut, maar voor de top naar het buitenland werd gekeken. Wat hem betreft had dat naar de Italiaan Santoni mogen zijn, maar het was Julius Wanschaff uit Berlijn, die twee instru menten voor de RD mocht leveren. Nummer I daarvan stond in de 20e eeuw bij de TUD- afdeling Geodesie tentoongesteld en kwam vervolgens via de tijdelijke NCG-expositie in het depot van het Techniek Museum Delft. Het is dit exemplaar dat het Kadaster in bruikleen verwierf. (Nummer II bevindt zich mèt originele kist in het depot van het Museum Boerhaave in Leiden.) Drs Rob Korving, hoofd collecties van het Techniek Museum Delft, mocht in Apeldoorn de feitelijke onthulling verrichten en deed dat snel. Afb. 1. Onthulling van de grote Wanschaff (foto'sAdri den Boer) Hans van der Linde belichtte de historie van het graadmeten in Europa en achterblijven daarbij: "Nederland was een gat in het Europese driehoeksnet." Na Krayenhoff was Stamkart het ook niet en kwam er een Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing. Van der Linde: "Ik sla het stukje van de waterpassing maar even over." Overslaan deed Van der Linde niet de start van de RD-Bijhoudingsdienst van 1904. Adri den Boer 20

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 22