Het herinneren daaraan leidde naar het excuus: "Sorry, Techniek Museum, ik vind dat het apparaat nu weer thuis is!" De beperking tot twee dimensies ging zelfs zover dat deze grote Wanschaff-theodoliet geen verticale rand kent. De acceptatie bij de oplevering had destijds veel voeten in de aarde. Van der Linde: "Ook in die tijd waren we goed in controleren, want de cirkel was het niet helemaal. Wanschaff had het bij ziekte aan zijn medewerkers moeten over laten. Tenslotte kwam er een hele nieuwe." Van der Linde noemde althans in deze sessie de derde, eigentijds ingerichte, vitrine veel minder interessant, toen ging het om richtingen naar torens en nu om afstanden naar satellieten. Uiteraard werd wel AGRS als de nodige koppeling met RD gememoreerd. Opdrachtnemer Jan Brummel van Brummel Projectinrichters B. V uit Apeldoorn lichtte de inrichting van de expositie toe. Er is een oplossing gezocht voor het spanningsveld tussen veiligheid en zichtbaarheid en dat leidde tot drie vitrines waarin "je heel goed kunt zien wat het Kadaster wil laten zien". Het veilig omgaan met de 80 kilo zware Wanschaff - waarmee vele torens zijn beklommen - leidde nu zelfs tot het aanbrengen van een permanent liftje in de sokkel. Triest voorval Tijdens de koffie met speciaal Wanschaff-gebak werd de inhoud van de vitrines bekeken en Afb. 4. Bewondering voor twee historische vitrines besproken. Bewonderd werd de kennelijk in twee fasen ingegraveerde tekst: "Julius Wanschaff Berlin 35 c.M. No I - Rijksdriehoeksmeting 1886-1904". De kleine historische vitrine bevat een helio troop, een kleine Wanschaff-theodoliet met óók een verticale rand voor lokale metingen op torens en een loodinstrumentje alsmede archivalia. Het gaat om boeken met waar nemingen, een schetsboek met Amsterdamse torens, een brief van 18 augustus 1888 van professor Heuvelink over het doodvallen van de 'heliotroperende' arbeider Tap en een kasboek met de gratificatie van f25 voor zijn weduwe. Zelfs als free-lance verslaggever blijft je uit de zakelijke brief de zinsnede bij: "Om zoo mogelijk de dagbladen voor te zijn, met hunnen dikwijls niet juiste voorstellingen van dergelijke ongevallen, deel ik U dit ten spoedigste mede en heb ik gemeend van dit geval aan alle leden der Commissie direct bericht te moeten zenden." Naar verwachting volgen binnenkort ook onthullingen van vitrines met geodetische historie bij de DUWO aan de Kanaalweg en bij Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT aan de Derde Werelddreef in Delft. Adri den Boer Afb. 3. Wanschaff-gebak 21

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 23