Internetsites: nuttig, maar niet altijd juist Henri Pouls In onze tijd lijkt informatie verzamelen en wetenschappelijk onderzoek al bijna niet meer zonder internet mogelijk. Archiefdiensten, musea, bibliotheken en vele andere instellingen zijn in toenemende mate bezig met het maken van sites met daarop hun eigen documentatie en vele andere gegevens. Een groot gevaar hierbij is, dat niet meer kritisch gekeken wordt naar de waarde en juistheid van op deze wijze verkregen informatie. Niet vergeten moet worden dat alles afhangt van de persoon die deze gegevens invoert. Een goede bibliotheek medewerker van een gerenommeerd instituut kan grote fouten maken wanneer hij bijvoor beeld gegevens over een wetenschappelijke onderwerp bewerkt en zelf ter zake niet deskundig is. Dit geldt natuurlijk ook voor elke andere medewerker of onderzoeker. Aan dit bovenstaande moest ik denken toen mijn aandacht gevestigd werd op de tekst over een vijftal instrumenten die te vinden is onder www. knag-expedities.nl/pages/meetinstrumenten.php. We vinden hier bij elkaar juiste, twijfelachtige en onjuiste, om niet te zeggen onzinnige gegevens. Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van het KNAG werd er in het Tropenmuseum in Amsterdam een tentoonstelling georganiseerd. Op deze tentoonstelling waren ook meet instrumenten te zien die bij expedities in de tropen gebruikt waren. Vijf van deze instru menten, afkomstig uit het Marine Museum, waren afgebeeld en beschreven in de bij behorende catalogus.1 De hierboven genoemde site is weer afgeleid van deze tekst, die op zich ook niet geheel juist was. Hierna volgt nu, per instrument, de letterlijke tekst van deze site, gevolgd door mijn commen taar. 1. Afstandsmeter Met de afstandsmeter (stereoscopisch) worden afstanden opgemeten tussen terreinpunten die moeilijk toegankelijk zijn met meetbanden. Dit deed zich bij expedities vaak voor. Via een inwendig optisch systeem kunnen beide uiteinden van de basis op twee terreinpunten worden gericht en de afstand worden bepaald. Technische details: basis 51 cm, vergroting 8x Fabrikant: F.W. Breithaupt Sohn Commentaar: De juiste benaming is basis- afstandmeter. De fabrikant is niet Breithaupt, maar Carl Zeiss uit Jena, zoals op de foto bij het oculairgedeelte is te lezen. De vermelding 'stereoscopisch' is misleidend. Bij stereoscopie wordt getracht een ruimtelijk beeld te realiseren waaraan diepte- en hoogtegegevens kunnen worden ontleend. Dit kan zijn van een gebied bij fotogrammetrie, bij architectuur voor bijvoorbeeld het vastleggen van gevelgegevens en ook bij antropologie voor lichamelijke gegevens. Dit alles is hier niet het geval. De doelstelling is het meten van afstanden. Er wordt niet gericht op twee terreinpunten, maar vanuit beide uiteinden van de basis wordt op een en hetzelfde punt gericht. Deze beelden worden optisch samengebracht en daaruit wordt de afstand naar dat punt afgeleid. Dergelijke instrumenten worden door militairen gebruikt, maar ook bij expedities, o.a. bij riviertriangu laties. Het werkbereik beperkt zich tot enige honderden meters. Bij 500 meter is de standaardafwijking ongeveer 5 meter. 2. Patentcirkel Deze patentcirkel (prisma cirkel) is een instrument voor magnetisch geörien- teerde horizontale richtingsmeting. Het is een verbeterde versie van 1 A. Wenthold (red.) - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Heerlen/Utrecht, 2003

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 24