noorden gemeten. Het instrument wordt horizontaal opgesteld, waarna de hoogte van een punt in het terrein kan worden afgelezen van de cirkelrand. Fabrikant: Keuffel Esser Co Commentaar: De toe lichting op het gebruik is niet geheel correct. Zodra het instrument gebruikt wordt moet het met behulp van de twee niveaus horizontaal, of beter gezegd de verticale draaiïngsas moet zuiver verticaal gesteld worden. Daarna kunnen kompasrichtingen afgelezen worden en verticale hoeken worden gemeten. Op de verticale cirkelrand wordt niet de hoogte van een punt, maar de verticale hoek naar een punt afgelezen. In de loop van de 19e eeuw is men in ons land bij kompasinstrumenten het woord boussole i.p.v. kompas gaan gebruiken. Waarom dit gebeurde is mij niet duidelijk. Het getoonde instrument is een typisch Amerikaans instru ment, en de vraag is hoe dit in ons land is terecht gekomen, omdat bij ons voornamelijk, naast Nederlandse, instrumenten van Duitse makelij in gebruik waren (later ook Zwitserse). Het kan zijn dat dit een 'erfenis' van de Marine uit de tweede wereldoorlog is, een jaartal wordt n.l. niet genoemd. Onduidelijk is ook waarom er onder het instrument een rechthoekige plaat is aangebracht. Een verklaring wordt niet gegeven. Op de foto is ook niet goed te zien of het instrument drie of vier stelschroeven heeft. Amerikanen hebben namelijk tot ver in de 20e eeuw ook instrumenten met vier stelschroeven gebruikt, onder het motto dat een tafel beter op vier dan op drie poten staat! In de collectie Geodesie is zo'n instrument van Buff Berger te zien (oud inv.nr. 114). Het is mij ook bekend dat een Duitse instrumentenfabriek, ik mean Askania, voor de Amerikaanse bezetter theodo lieten met vier stelschroeven heeft moeten maken. 5. Berg-bousolle Deze boussole uit ca 1900 werd gebruikt voor het bepalen van de hoogte in het terrein, maar is minder nauwkeurig dan de theodoliet-boussole. Fabrikant: F.W. Breithaupt en Sohn Commentaar: De juiste schrijfwijze is Berg- boussole. Het instrument werd ook wel boussole trans-montagne genoemd en werd veelvuldig in Ned. Indië voor gewoon landmeetkundig werk gebruikt en niet alleen voor de hoogtebepaling, zoals hier gesuggereerd wordt. De kijker is voorzien van een niveau, bij inspelende bel kon men ook met het instrument waterpassen. Het voorgaande toont duidelijk aan dat men zeer voorzichtig moet zijn met het gebruiken van informatie die men via internet kan verkrijgen. Het is onvoorstelbaar dat er in zo weinig tekst zoveel onjuistheden en onvolledig heden kunnen voorkomen. Het is niet mijn bedoeling geweest de tekst aan te vullen en te corrigeren, daarom is ook geen contact gezocht met het Marine Museum. De opzet was aan te tonen, dat zelfs een beknopte tekst vele tekort komingen kan bevatten door gebrek aan kennis bij de samensteller. Tot slot: hierboven zijn steeds de beeldfrag menten afgebeeld, zoals de site die ook in eerste instantie geeft. Aanklikken geeft volle dige afbeeldingen, zoals de onderstaande van de bergboussole. 24

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 26