Afscheid van Jan Schut als IGIE-voorzitter Vraag De vierde vergadering van de werkgroep Inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed (IGIE) is op vrijdag 3 februari op een bijzondere plaats gehouden. Het kasteel Nederhorst te Nederhorst ten Berg was het decor van een zeer geanimeerde vergadering in de statige vergader zaal van het kasteel. De bijeenkomst was georga niseerd door de voorzitter zelf. Jan Schut had vorig jaar te kennen gegeven zijn voorzitterschap te willen beëindigen en wilde het stokje over dragen aan zijn opvolger in een passende omgeving. Het programma van die dag omvatte naast de traditionele lunch nog een rondleiding in het kasteel en zijn bijgebouwen. Voor de lunch werd Jan Schut toegesproken door de voorzitter van het bestuur van de stichting De Hollandse Cirkel, Herman Quee, die onder andere memoreerde dat Jan op verzoek van (nu erevoorzitter) Leen Aardoom al Afb. 1. V.l.n.r. Jan Schut, Joop Gravesteijn, Jan Ebbinge en Rob Ruiterbeek foto Henk Pastoor) Afb. 2. Schut gaf zijn opvolger een hamer mee (foto Henk Pastoor) bij de oprichting in 1999 het projectleiderschap van de werkgroep op zich had genomen. Als afscheidscadeau ontving Jan een drietal boek werken. Uit handen van zijn opvolger, Rob Ruitenbeek, kreeg Jan een poolcoördinatograaf uit de eigen collectie van de stichting, uiteraard in - levenslange - bruikleen. In zijn dankwoord stelde Jan zich voor om met de reeds in zijn bezit zijnde theodoliet en dit cadeau zijn 'landgoed' in Frankrijk in kaart te brengen. Na de lunch bewees de eigenaresse van het kasteel, de Hermine Wolterstichting, met zijn voorzitter en kasteelheer Eric Jonker door de verzorging van een rondleiding langs alle verzamelingen, waartoe ook een heuse geodetische verzameling van instrumenten behoorde, dat de locatie voor dit afscheid een zeer goede keuze was. In het blad 'Sinte Babara' van de vereniging Officieren Artillerie stond recent een oproep over een theodoliet die - mits benut bij de artillerie - een aanvulling kan zijn op de collectie van het Nederlands Artillerie Museum in 't Harde. De toelichting: "Het apparaat is aan de zijkant voorzien van een klein gegraveerd plaatje met de aanduiding TT5 no 16511Ook het aparte opzetstukje met kompas is aanwezig. De schalen van het instrument zijn uitgevoerd in een 400-gradenverdeling." Elke informatie is welkom bij het NAM, tel. 0525-657310 of e-mail artilleriemuseum@hotmail.com. Jan Ebbinge 26

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 28