Varia: Jacobsstaf als hoogtepunt Varia: bouwhistorie, minuutplans en internet De nieuwe webstek van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (www.zuiderzeemuseum.nl) bevat een selectie van 100 hoogtepunten uit het Binnenmuseum. Eén daarvan is een Jacobsstaf uit de tentoonstelling over de Walvisvaart (sign. B000903C). De vervaardiger is onbekend, als afmetingen worden 8.0 en 51.0 cm vermeld en de datering is 1758. Voor een 'kist voor een Jacobsstaf'- nu geen hoogtepunt - geeft de registratie als datering 1650-1800 (sign. B000903A). Het mededelingenblad van het museum berichtte in 1954 over deze aanwinsten1: "Door tussenkomst van het lid van de Museumcommissie van de Vereniging 'Vrienden van het Zuiderzeemuseum de heer J.J. Schilstra, gelukte het, de hand te leggen op een zeer merkwaardig nautisch instrument, n.l. een 'Jacobsstaf'. Deze Jacobsstaf werd gebruikt om bij de plaatsbepaling op zee de hoogte der hemellichamen te meten. Het instrument bestaat uit een vierkante staf van zwart palmhout, waarlangs een viertal dwars- latten van wit palmhout verschuifbaar zijn. Deze dwarshouten zijn van toenemende lengte, de staf is aan iedere zijde van een andere verdeling voorzien. Dit instrument kenmerkte zich doordat het vervat is in een doos van massief eikenhout met een losse deksel, die de vorm heeft van een mangelplank en die versierd is met kerfsnedemotieven en daarna gepolychromeerd. Het geheel is een decoratief geval, dat aan een spijker aan de wand kan worden opgehangen. De grootste afmeting van de doos is 88 cm. De naam Jacobsstaf is volgens de Winkler Prins waarschijnlijk te verklaren uit een gelijkenis van de van rondlopende deelstrepen voorziene staf met de geschilderde stokken van Jacob. (Gen. 30:37)" Uiteraard bevat zowel dit gedateerde artikel als de recente webtekst ook een algemene uitleg over het technisch gebruik van de Jacobsstaf. Een ander hier vermeldenswaard hoogtepunt op de webstek is de Pascaarte van de Zuyderzee anno 1771 van Joannis van Keulen Boek verkooper en Graadboog maaker Adri den Boer De bouwhistorische collectie van het Historisch Museum Rotterdam omvat glas-in-lood, betimmeringen, bovenlichten, gevelstenen en andere objecten die deel uitmaakten van een gebouw. Deze bouwfragmenten zijn vrijwel altijd afkomstig van panden die verbouwd of gesloopt zijn. Ook na het bombardement van mei 1940 zijn veel gevelstenen uit het puin gered en ondergebracht bij het museum. De nieuwe website www.bouwhistorierotterdam. nl verduidelijkt de context van deze gebouwen en laat zien hoe zij geornamenteerd waren. Op het digitaal bewerkte kadastrale minuutplan uit 1832 is nauwkeurig de locatie van de gebouwen af te lezen. Van een steen uit de Donkere of Bergse Sluis staat vermeld dat de fabriek-land- meter van Schieland deze in 1821 al documen teerde! Het bedrijf ab_c media te Utrecht heeft de site gebouwd. 1 S.J. Bouma, De Jacobsstaf, in: Uit het Peperhuis, Eerste serie nr 6, april 1954, p. 90/91de bijbehorende afbeeldingen werden geplaatst in nr 7, december 1954, p. 106.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 29