Van de redactie Inhoud Om te beginnen danken we Jan van Eek voor zijn redactioneel werk sinds 1999 graag ook vanaf deze plaats. Hij moest aangeven hier nu mee te stoppen. Suggesties voor opvolging zijn welkom. Dit nummer - het eerste met een omslag in full-colour - start met een diversiteit aan aandacht voor Snellius. Donateur Kreffer behandelt drie generaties marineschepen met die naam. Voorzitter Quee doet als oud-lid van het LG 'Snellius' verslag van het opheffings lustrum daarvan met opnieuw het aanbrengen van een gedenkplaat ter plekke van het woon huis van Snellius in Leiden. Vervolgens is er een verslag van de onthulling van een splinter nieuwe replica van het kwadrant van Snellius in het gebouw voor Wiskunde en Informatica - sinds 2004 Snellius geheten - van de Universiteit Leiden. Holsbrink geeft onder historisch nieuws verslag van de ingebruik stelling van het unieke Friese Hisgis. Verder zijn er verslagen van een RD-onthulling bij het Kadaster en een bijzondere GIN-studie- dag. De Hilster heeft een oorspronkelijke bijdrage onder de titel 'Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Edam(de titel is een variatie op een eerder artikel over een andere plaats). Wie zijn site www.dehilster.info beziet, ziet ook uit naar meer bijdragen voor dit tijdschrift. De zodoende tweede webstektip van deze keer is www.maritiemdigitaal.nl. Het is een zoek systeem voor objecten en boeken van 13 maritieme musea en leverde een poosje terug onder de objecten bijvoorbeeld al 126 octanten en 142 sextanten op. Er is wat in museale depots! De webstek stelt zelfs nog: "niet alle musea hebben hun collectie volledig beschreven Hebben ze dat wel, dan kan een commentaar nodig zijn als dat van Henri Pouls in dit nummer op beschrijvingen van het Marine Museum... Kopij voor het eerstvolgende nummer wordt graag voor 1 mei 2006 tegemoet gezien: de verschijningsfrequentie van dit tijdschrift is verhoogd naar vier maal per jaar. Van de redactie/inhoud 1 Drie generaties Snellius J.C. Krejfer 2 Historisch nieuws: veldminuten als topstuk 5 Opheffing Landmeetkundig Gezelschap 'Snellius' dr.ir. Herman Quee 6 Varia: inhoud Caert-Thresoor 8 Nieuw kwadrant van Snellius Adri den Boer 9 Historisch nieuws: Hisgis van Fryslan 12 Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Edam Nicolas de Hilster 14 "Militaire kartering in theorie... en praktijk" Adri den Boer 17 Kadaster exposeert RD-historie Adri den Boer 20 Internetsites: nuttig maar niet altijd juist! Henri Pouls 22 Vakbeurs GIN 2005 25 Varia: portret van prof.ir. J.W. Dieperink 25 Afscheid van Jan Schut als IGIE-voorzitter 26 Varia: Jacobsstaf als hoogtepunt 27 Varia: bouwhistorie, minuutplans en internet 27 Voor u gelezen Henri Pouls, Adri den Boer en Henk Holsbrink 28 Column: kranten als geschiedbron Adri den Boer 36 I

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 3