Meetkunde opnieuw uitgevonden Rotterdam-Gouda weergegeven. Verder staan er diverse vermeldingen op, onder andere dat ze door de aspirant zelf zijn vervaardigd. Op de planchetkaart staat een transversaalstok met de vermelding "Schaal van 25 el op den duim (niet 10 el zoals Den Boer abusievelijk ver meldt), dat is dus 1:2500. Na de Franse tijd werd wèl het decimale systeem van de Fransen overgenomen, maar niet de benamingen. In plaats daarvan werden de oude Hollandse benamingen gebruikt waarbij een streep een millimeter was, een duim een centimeter, een palm een decimeter en een roede een meter. Dat dit weer tot verwarring leidde behoeft geen betoog! Op de andere kaart staat "Schaal van 30 pas op den Duim het is niet duidelijk of dit de pas van Woutersen betreft of de officiële militaire pas van 75 cm ofwel 1:2250. Beziet men de kaartjes dan staat men verbaasd over de zeer gedetailleerde weergave van het terrein, iets wat men kennelijk nodig vond voor de opleiding in het meten en karteren. Aan de andere kant blijkt de sergeant wel zeven weken nodig gehad te hebben om het driehoekige stuk van ongeveer een kwart vierkante kilometer op te meten! Onwillekeurig komt de vraag naar de nauwkeurigheid naar voren. Hoe goed zijn die kaartjes? De auteur geeft daar geen antwoord op. Hij verwijst wel naar de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 1 West-Nederland 1839-1859, maar daarin is de kaart van Gouda eigenlijk veel te kleinschalig (1:50.000), bovendien ontbreekt de spoorlijn nog op deze kaart. Dus veel vergelijkingsmateriaal heeft men niet. Meer informatie vindt men bij de niet door Den Boer genoemde Historische Atlas Zuid-Holland, een uitgave van Robas Producties 1989. Hierin zijn op de schaal 1:25.000 zgn Bonnekaarten opgenomen. De kaart van Gouda (461) is van 1888, gedeelte lijk herzien in 1913. Goed is de overeenkomst met de planchetkaart te zien, maar bij de andere kaart lijkt het of de richtingen van de sloten verkeerd zijn weergegeven. Al met al is dit een aardige publicatie, waarin men kennis maakt met een tweetal militaire landmeet- oefeningen, maar waarbij ook getoond wordt hoe men onverwachts detailtopografie kan tegenkomen en lokaliseren. Henri Pouls Iris van Gulik-Gulikers, "Meetkunde opnieuw uitgevonden. Een studie naar de waarde en de toepassing van de geschiedenis van de meet kunde in het wiskundeonderwijs", 270p. - proefschrift RU Groningen, niet in de handel. Op 9 december 2005 promoveerde Iris van Gulik-Gulikers aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een NWO- bijdrage. De reden voor aandacht in dit tijdschrift blijkt compact uit stelling IV: "Originele 17e-eeuwse landmeetkundige problemen geven aanknopingspunten voor praktische opdrachten die leerlingen kunnen aangrijpen om als wiskundigen uit vervlogen tijden zelf zaken te ontdekken en uit te voeren." Flet onderzoek sloeg een brug tussen de theo retische uitgangspunten van wetenschappers en historici en de meer praktische vragen van leraren in het voortgezet onderwijs en ont- H 29 Een studie naar de waarde en de toepassing van de geschiedenis van de meetkunde in het wiskundeonderwijs

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 31