UTRECHT problemen over een moderne leggen?") Gewezen wordt op het weglaten van geheime militaire objecten en vooral of kaarten de situatie weergeven van het moment van uitgave. Dure koperplaten werden lang hergebruikt en bij een herdruk werd soms alleen het jaartal aangepast. Naast vele kaarten van plannen makers en naast gedrukte topografische kaarten, zijn er ook zogenaamde landmeterskaarten geselecteerd. Van Jan Rutgersz. van den Berch zijn dat er wel drie uit de periode 1599-1606. Integraal en nog in detail is een kaart van Lunetten van Hendrik Verstralen uit 1626 opgenomen. W. de Roy - telg uit een hele Utrechtse landmetersfamilie - maakte in 1714 een kaart van de Rijnbocht tussen Utrecht en Vleuten die anno 2005 het drukken nog waard is! Kaarten van kadasterlandmeters zijn ook present. Een van de weinige onvolkomenheden die een recensent kan aantreffen is de pleonas tische aanduiding "het oudste kadastrale minuutplan" bij een kadastrale kaart van circa 1832 van de Steenweg en omgeving (alleen de eerste kaarten uit de periode 1812-1835 heten immers minuutplan). Eén van de 35 hoofd stukken uit de atlas draagt trouwens als titel "Het kadaster" en bespreekt met waardering de mogelijkheden van die registratie om uiteen lopende onderwerpen in kaart te brengen. Ook wordt beschreven en getoond dat de kadastrale opmetingen uit het begin van de 19de eeuw veelvuldig als basis dienden voor nieuwe stads plattegronden en topografische kaarten. Voor een uitgebreide behandeling van de opgenomen kaarten verwijst de auteur bescheiden naar M. Donkersloot-de Vrij, Kaarten van Utrecht, uit 1989. H.J. Versfeit en M. Schroor, De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland, Drentse Historische Vereniging/Heveskes Uitgevers, Groningen 2005, 52,50 Op de tafel van de redactie ligt deze kloeke atlas met bovengenoemde titel. De lezer zal begrijpen, dat het hier gaat om de atlas van de militaire handschriftkaarten, waarvan de verschijning in nummer 3 van jaargang 7 onder de Varia werd aangekondigd als "Atlas Hugueninkaarten Ongeveer gelijktijdig met dit nummer kwam eind november van het vorig jaar deze atlas uit. Zoals gezegd een kloeke atlas op het formaat van 33x24 centimeter en met een dikte van 2,5 centimeter. De atlas bevat 135 bladzijden tekst en 2 x85 bladzijden waarop 85 militair-topografische kaarten van het begin van de 19e eeuw zijn afgedrukt op een stevige en glanzende papiersoort. Een eerste indruk van de kaarten is de buiten gewone schoonheid van de toch met trekpen en penseel vervaardigde originelen van deze kaarten. In het bijzonder springen de fraaie kleuren in het oog met daarbij ook de signatuur van de oevers van de meren, die met de oude techniek van "uitwassen is aangebracht. Sommige oudere lezers zullen zich mogelijk nog herinneren, dat zij in hun opleidings periode zich deze techniek nog wel eigen hebben gemaakt. De fraaie omslag linksonder laat vier fragmenten in kleur zien van de kaarten van Franeker, Groningen, Meppel en Zwolle. Deze omslag nodigt uit direct maar te gaan bladeren in het atlasgedeelte. Maar dit zou tekort doen aan het door de samenstellers geschreven voorwoord, inleiding en kaart- beschrijvingen. HISTORISCHE ATLAS VAN DE STAD 1: Twintig eeuwen ontwikkeling z in kaart gebracht z x SUN Adri den Boer 31

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 33