Kranten als geschiedbron WatefpasinstnuDent Traditioneel worden kranten weinig als geschiedbron benut. Dit in vergelijking met boeken en tijdschriften. Een reden daarvoor is de slechte toegankelijkheid, het zoeken naar een speld in een hooiberg. Zoeken kon eigenlijk alleen op een datum. Vanwege de kwetsbaarheid legden vele archieven kranten vast op microfilms of -fiches en de kwaliteit daarvan wisselde ook nog. Hoewel er van de gigantische hoeveelheid kranten nog maar weinig op internet staan is de start van het zodoende buiten de archieven op elk tijdstip en tot op woord- en artikelniveau kunnen doorzoeken veelbelovend. 'Nieuwe' kranten staan vanaf circa 1995 op internetsites van uitgevers en oude kranten uit archieven volgen steeds meer. Niet te geloven watje in oude kranten over ook ons vakgebied kunt vinden. Er zijn voorbeelden te over. Het Gemeente archief Rotterdam presenteerde vorig jaar www.rotterdam4045.nl met alle edities van het Rotterdamsch Nieuws blad van 1940-1945. Zoeken op een term als 'waterpasinstrument' levert onder andere inzicht in de handel daarin op. Een voorbeeld is bijgaande advertentie van 18 juni 1940. (Volledigheidshalve geef ik toe ter wille van de kwaliteit, na de vondst op de site, in Rotterdam een print van de microfiche te hebben gemaakt...) Ter stimulering nog een ander voorbeeld uit dezelfde krant. Zoeken op het onderwerp 'landmeten' geeft uit de editie van 22 april 1940: "Zaterdag en Zondag is in het Gebouw voor Mijnbouw kunde te Delft de voorjaarsvergadering van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen gehouden. In de eerste avondbijeenkomst behandelde dr. A. Schierbeek te 's-Gravenhage het onderwerp Landmeten en wijnroeien in Leeuwenhoeks tijd." Een voorbeeldig gedrag van Schierbeek. NWO gaat de Koninklijke Bibliotheek gigantische subsidies geven om de kranten van 1618- 1995 te digitaliseren. Een (pilot-)site is al www.kb.nl/kranten, met Het Centrum (1910-1930), de NRC 1910-1930), het Vaderland 1920-1945en Het Volk (1910-1920). Zoeken op 'landmeten' geeft met een licht afwijkende spelling 1352 treffers op 949 pagina's, op 'geodesie' 250 op 204 pagina's, enzovoorts. Een voorbeeld van wat te vinden is? De NRC bevatte in oktober 1924 onder de Wetenschappelijke Berichten in twee afleveringen een verslag van een Geodetisch-Geofysisch Congres in Madrid met als Nederlandse deelnemers Heuvelink, Muller, Nijland en Vening Meinesz. Daarna stuurde men vanuit Madrid een bijdrage over "Geodesie, strategie en hypocrisie" en dat kwam in de NRC van 16 oktober 1924: "Over de wijze, waarop men de geleerden de noodige afleiding heeft bezorgd, zullen zij zich niet te beklagen hebben, en een der Spaansche dagbladteekenaars karakteriseerde de weelderige wijze, waarop men in Spanje internationale congressen pleegt te houden, door eenige professoren uit te beelden, die zich in het nachtelijk duister aan een lantaarnpaal vasthouden, en elkander verzekeren, dat de geodesie niets met filosofie noch theologie te maken heeft." Die buitenlandse cartoon was nog niet op internet te vinden... Te Koop aangeboden een met standaard en celons. Een Westontakel en een Electrische Ventilator (nieuw), geschikt voor Café. Tegen billijken prijs. H. SIBBEL, Hugo Molenft&rstr. 43b, Telefoon 32734. 3039 TIMMERMAN EN AANNEMER Adri den Boer

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 38