Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine Afb. 3. De nieuwste Snellius foto CITG bv/Hydro International). heid. Dat kan zijn in de vorm van gedetacheerde opnemers of zelfs van een opnemingsvaartuig, dat zijn civiele taak voor de zeekaart blijft behouden, maar toch meer betrokken zal worden bij de eerder genoemde operaties. We hebben het nu over de nieuwe Snellius en we kunnen wel stellen dat naast de grijze kleur alles nieuw is bij dit schip en bij haar zuster Luymes, die een halfjaar later in dienst werd gesteld. Een bemanning van 18 koppen, waarvan 5 belast met het hydrografische werk. Voor bijzondere missies en ten behoeve van oplei dingen zijn nog 24 plaatsen beschikbaar. Het instrumentarium omvat naast de gebrui kelijke echoloden en vaste sonarinstallatie een te slepen High Resolution High Speed Side Scan Sonar, waarmee ten minste acht knopen kan worden gevaren; voorheen was dat aanzienlijk minder; een Multi Beam De Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine (VVKM) zet zich sinds 1991 in voor het bewaren van het cultureel erfgoed van de Koninklijke Marine (KM), het bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige marinebedrijf en het versterken van de band tussen alle mensen die de KM een warm hart toedragen. In 1997 kwam het schip de ex-Hr.Ms. Snellius in het bezit van de VVKM, voorwaar een grote uitdaging om dit schip een museale status te geven, aangezien het ex- opnemingsvaartuig met zijn vele dienstjaren in de tropen voor velen van zeer groot belang zou moeten zijn. Al snel bleek dat mede met behulp van de KM de diverse apparatuur welke door de jaren heen was verdwenen, weer terug aan boord kon worden gebracht. Vele vrijwilligers hebben sindsdien bergen werk verzet, waarbij vanaf 1999 de ex-mijnenveger Hr.Ms. Hoogeveen als logementschip diende. Hierdoor werd een aangenamere sfeer geschapen om éénmaal per maand een week in Den Helder door te brengen als vrijwilliger. Zelfwerkzaamheid is het motto van de stichting, echter, de laatste jaren heeft het vrijwilligersbestand te maken met een forse teruggang, mede veroorzaakt door het stijgen van de gemiddelde leeftijd van de donateurs en vrijwilligers en door het teruglopen van de hulp van de Koninklijke Marine, hoofdzakelijk veroorzaakt door de opgelegde bezuinigingen. Op dit moment verkeert de stichting in zwaar weer en zullen de komende maanden moeten uitwijzen of de stichting door kan gaan met het in oude staat terugbrengen van de Snellius. In elk geval zal de VVKM er voor zorgen dat alle reeds aanwezige apparatuur bewaard zal blijven voor belangstellenden en historici. Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van de VVKM, kijkt u dan op www.vvkm.nl, indien u besluit de Vrienden van de Koninklijke Marine te willen steunen in hun streven, dan vindt u op deze site tevens de nodige informatie. Peter de Graaff 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 6