Historisch nieuws: veldminuten als topstuk echolood dat, afhankelijk van de waterdiepte, 50 - 100 meter ter weerszijden van het schip bestrijkt; een Single Sweep dregtuig, dat het schip in staat stelt zelfstandig de minste diepte boven wrakken of obstakels vast te stellen, zonder hulp van het zusterschip. Tenslotte de bedrijfsvoering. Uitgangspunt is om onder normale omstandigheden de twee schepen tezamen 420 zeedagen te laten maken. Daarvoor zijn drie bemanningen beschik- baar. Het voert te ver om hier hun wisselschema te bespreken, maar het doel is om een hoger rendement te krijgen dan voorheen. Bronnen en literatuur N.D. Haasbroek Gemma Frisius, Tycho Brahe and Snellius and their triangulations, Delft 1968. Chris Mark Opnemingsvaartuig Hr.Ms. Snellius, een uitvoerig archiefonderzoek, uitgegeven door de VVKM. J.A.Schüller 1874-1949 De maritieme cartografie en de ontwikkeling van het Hydrografisch Bureau; Marineblad jaargang 59 nr.7. - Met lood en lijn, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling Hydrografie van het ministerie van Defensie (marine). - Marineblad jaargang 110 nr. 7/8 en jaargang 115 nr. 7/8. In nummer 2005-2 is in een bijdrage 'Historisch nieuws: landmeters en Schermerhorn bij Nationaal Archief' melding gemaakt van de permanente expositie 'De verdieping van Nederland' van en bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag. Intussen zijn daar tentoongestelde objecten - zo geheten topstukken - gewisseld. In een vitrine was later voor een breed publiek digitale thema informatie te bekijken over 'De Topografische Dienst in beeld' en zijn opmetingen van Den Haag van 1850 geëxposeerd. "Hier worden ver kenningen van de officier-verkenner G. Schuur man getoond. Schuurman tekent met potlood zijn metingen in en om Den Haag ter plekke op een zogenaamde veldminuut, die hij op een plankje gespannen bij zich heeft," aldus de toelichting. Zie ook www.deverdiepingvannederland.nl. Afb. 1. Vitrine met electronische toelichting (foto 's Mieke den Boer-Snoei) Afb. 2. Veldminuut Den Haag

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 7