Opheffing Landmeetkundig Gezelschap 'Snellius' Over de opheffing van de studierichting Geodesie van de TU Delft in 2003 is al vaak in deze kolommen gepubliceerd, en zij heeft allerlei gevolgen. Eén daarvan is natuurlijk dat de 'studievereniging' van geodesiestudenten, het Landmeetkundig Gezelschap 'Snellius', zijn bestaansbasis heeft verloren. Wel zijn er verkenningen uitgevoerd om tot een nieuwe grondslag te komen, en heeft men een oud- ledenvereniging opgericht, maar toch kwam onverbiddelijk het onvermijdelijke: de opheffing van de vereniging zelf. Het laatste bestuur (aangetreden in 2002) had daarvoor een meesterlijk gekozen moment bepaald: het 13e lustrum, zodat dat nog gevierd kon worden, en 'Snellius' met volledig ouderdoms pensioen kon gaan. Op de grijze zaterdag middag van 26 november 2005 verzamelden zich ca. 80 leden en oud-leden, met ruim 20 partners, op een al even passend gekozen locatie, namelijk de Pieterskerk in Leiden waarin de grafsteen en de epitaaf van Snellius zijn gesitueerd'. Opvallend was de relatief ruime vertegenwoordiging van de oudste en de jongste (oud-)studentengeneraties. Het ceremoniële gedeelte van deze bijeenkomst bestond uit drie lezingen en een 'gewone'jaar vergadering met uittreerede van de scheidende voorzitter - wel zal dit de enige jaarvergadering uit de geschiedenis van de vereniging zijn waarbij het zingen van het Snelliuslied begeleid werd door kerkorgelspel, door het bekende oud lid Henri (H.A.L.) Dekker (toevallig net in die week geremigreerd naar Nederland). Afb. 1. De nieuwe plaquette aan de Douzastraat te Leiden (fotoAdri den Boer) dr. ir. Herman Quee 1 Adri den Boer, Grafmonumenten van Snellius in de Pieterskerk te Leiden, in: De Hollandse Cirkel 2004-2, p. 62-64 6

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2006 | | pagina 8