In 1942 kwam de Mark IXA in productie met de mogelijkheid 60 schoten in 2 minuten te verrichten, terwijl de waarnemer het hemelli chaam met het midden van de bel bleef volgen. Deze handeling was veel eenvoudiger en had een beter resultaat van de gemeten hoogte tot gevolg. Daarna werd bij de verdere ontwikke ling van het toestel het aflezen van het horloge overbodig gemaakt door aanbrengen van een automatische klok, gekoppeld aan het telwerk. Zowel in de impressie van Viruly als in het verhaal van Hans Kok is sprake van het ge bruik van latere versies van de Mark IX. In het begin van de oorlog zal de militaire navigator figuurlijk een gat in de lucht hebben ge sprongen bij een afwijking onder de 5 km bij het gebruik van een Mark IX, terwijl dit door Viruly 5 a 10 jaar later al normaal gevonden werd, mede door deze ontwikkeling van betere bubble sextanten. In de zeevaart heeft het instrument geen toepassing gevonden vanwege de onnauwkeu- Manual of CELESTIAL NAVIGATION Afb. 3. Titelpagina 'Manual of Celestal Navigation(3e druk, 1942) righeid. Toch vind ik in de handleiding uit 1942 voor zeevarenden, waaruit afbeelding 1 komt, een correctietabel voor horizontale parallax speciaal voor bubble sextanten. De duikboten hebben echter een periscoopsextant aan boord gehad, die ook voorzien was van het bubble-systeem als automatische horizon, misschien dat de tabel hiervoor bedoeld was. Uit het voorgaande blijkt dat, al hebben landmeten en navigeren dezelfde wortels, het toch twee aparte werelden zijn om te beleven. - Afb. 4. Correctietabel voor horizontale palallax voor bubble sextanten hieruit ■fr r ARTHUR A. AGETON Commander, United States Navy Head of the Navigation Division of the Department of Seamanship and Navigation U. S. Naval Academy THIRD PRINTING NEW YORK D. VAN NOSTRAND COMPANY, kit SSO FOURTH AVENUE BUBBLE SEXTANT CORRECTIONS TO OBSERVED ALTHTDB OK SUN. STARS, AND MOON Sub 04» Hot. IVbUm Obt I tor. Vknllix A1L Stat M" 58" 60' All. 54' 56' Vf f> -a 5 1 4 46 447 +49 +61 46 +37 +38 48) +41 7 7 6 0 47 SI 47 35 37 40 8 6 6.1 46 46 50 52 48 38 ;io 9 7 0 46 so 52 49 35 36 37 30 10 2 7 1 47 49 SI S3 SO 34 36 37 38 11 _5 B 0 +47 +40 +61 53 51 +33 +34 +.V) 37 13 S B 1 41 40 11 52 83 34 35 30 13 4 9.0 46 ail 12 54 88 33 34 35 14 i 9 1 46 SO S3 54 54 31 33 34 35 li 10 48 w S3 64 16 30 32 83 34 16 -3 11 148 +S0 +sa +S4 36 +30 +3! +32 +33 1T 13 49 so S3 Si ST 30 32 13 1 13 49 SI S3 S4 38 29 30 31 19 a 14 49 St S3 Si SO 27 23 20 30 a IS 4» _si S3 54 BO 27 2S 20 30 23 ■i 16 449 +61 +33 +54 SI t-27 +28 4 20 34 -3 17 49 SI 52 54 83 26 23 27 28 as 3 16 <6 60 62 54 63 25 26 27 28 2 19 *8 50 12 54 (U •a 24 25 26 90 3 46 SO S3 54 65 •a 23 24 23 32 a 31 +46 +M +sa +54 60 +33 22 +33 +2» Si -3 23 45 S3 53 07 21 72 22 23 36 23 4» 49 11 S3 68 31 22 23 38 1 34 47 49 11 S3 00 19 21 21 40 1 35 47 4» 51 52 79 1$ 10 20 41 1 36 +47 +48 +50 +53 71 17 18 10 19 60 1 27 46 48 SO 52 72 16 17 18 IB M 28 46 46 50 SI 73 10 16 17 17 ta 1 29 46 47 49 51 74 15 15 in IB 1 SO 45 47 49 W 75 14 14 16 16 70 - i 31 4 41 +46 +4» +50 70 13 +13 14 14 71 33 44 46 48 49 77 12 12 18 13 0 44 40 47 49 78 11 12 12 12 SS 0 St 43 46 46 79 10 11 11 It Vi as <3 44 46 43 9 10 to 10 36 +42 +44 +44 +47' «1 +8 +9 +0 9 S7 43 44 45 47 S3 6 8 R 38 41 43 45 46 83 7 7 7 7 3» 41 42 44 46 84 9 a 0 6 40 4» 43 43 «5 AS 5 6 5 5 41 +40 +41 +43 +44 OA +4 4 44 +4 43 89 42 44 87 a 3 3 3 43 89 40 42 43 2 2 2 2 38 39 41 43 1 1 1 1 l". +87 +40 42 90 0 0 0 0 NiJt*uTtii» l» htonoi BuC la tunl lot allUodi* tOMiUml uo ibe Hintou. uturn; 1 1 90 STATC STREET BOSTON, i 5 M 94

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 20