Van de redactie Inhoud - i In de eerste plaats: tot ziens op 1 oktober! Terugblikkend leverde het thema 'Op de kaart' van de Open Monumentendag her en der ook aandacht voor historisch landmeten op. In Amersfoort bij de RCE was Het Leege Land op 12 september zelfs aan het werk. 'Buiten de Onze-Lieve-Vrouwetoren is in 1996 door kunstenaar Ronald van Lit in het plaveisel al een x- en y-as aangebracht. In de toren bevindt zich nu ook een kunstwerk dat met rood licht het brandpunt van de Rijksdriehoeksmeting aangeeft', aldus Max Cramer van de gemeente Amersfoort in: Open Monumentendag magazine 2009. In de Erfgoedweek van Apeldoorn werd op 19/20 september Radio Kootwijk 'apart op de kaart gezet', onder andere met medewerking van de stichting De Hollandse Cirkel. Een verslag daarvan is gepland voor nummer 2009-4. De projectmanager van de nieuwe vakbeurs Geo-Info Xchange (2/3 december 2009) stelde potentiële bezoekers in juni via de mail een aantal vragen. Zowel bij vraag 9 (Welke vakbladen leest u regelmatig?) als bij vraag 10 (Welke van de volgende websites bezoekt u weieens?) kon De Hollandse Cirkel worden aangevinkt. Wat zouden de scores zijn? Dat liet tijdschrift in de donateurskring goed wordt gelezen blijkt opnieuw uit de diverse achterin opgenomen reacties. Kopij voor nummer 2009-4 wordt graag vóór 17 oktober tegemoet gezien. Donateursdag 2009 78 Verhaal uit een oude doos Nicolas de Hi Is ter 79 Rivierwaterpassing en meer uit de eerste hand. Aantekeningen (1851-1853) van Ingenieur J. Lebret( 1819-1906) prof.dr.ir. Leen Aardoom 82 Belevenissen met een AM (Air Ministry) Mark IX bubble sextant Marden van Zoeren 88 De transformateur Jan Stehouwer 95 'Historische Peellimieten 1716' weer zichtbaar Adri den Boer 105 Kampense landmeter Thomas Berendtsz. kreeg twéé stenen Adri den Boer 108 Historisch nieuws 111 Varia: uit oude Gorcumse kranten 116 Varia: landmeters uit "Geschiedenis van Smallingerland" 117 Reacties 119 Voor u gelezen Peter Geudeke, Leen Aardoom, Henri Pouls en Adri den Boer 121 Column: Geodesia startte 50 jaar geleden Adri den Boer 128 Webstektip: http://free.pages.at/j-orth/ v i a-g ié" I I7U- I9JI7 llc/irk* museum Horidsdorf

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 3