i\" I Welkom in Brabant toeristische fiets- en wandelroutes in de directe omgeving en ze te voorzien van forse borden met achtergrondinformatie. Tussen de toplocaties in kwamen bij de wegkruisingen van grenslijnen ook bordjes met welkom in Limburg dan wel Brabant met onderaan ook de projectnaam Historische Peellimieten 1716. (Stelling 6 van het proefschrift uit 2007 van Ad van der Meer, 'Het voeren van werknamen door gemeenten, zoals door de gemeente 's-Gravenhage die zich Den Haag noemt, moet worden verboden', geldt kennelijk niet voor provincies. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de samenwerking van veel verschillende partijen aan weerszijden van de provinciegrens. Bijdragen van de provincies Noord-Brabant en Limburg, de zeven gemeenten Sint Anthonis, Gemert-Bakel, Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Helden en Deurne, zelfs de Europese Unie (EFRO), het waterschap Aa en Maas en ten slotte het ANWB-fonds hebben tot het succes van dit project geleid. Toneel en tent De toneelvereniging Crescendo uit Ysselsteyn (L.) wist in juni voorafgaand aan de opening door de wethouder de grenzenruzies levensecht uit te beelden. Een houten nep-grenspaal werd daarbij illegaal herplaatst. Gespeeld werd het door Hans Pel aangehaalde en in De Holland- sche Cirkel 2008-2 op p. 79 geciteerde verhaal van de 'gloeiige'. Een speler zweerde bij de 'schepper van hierboven' (lepel in zijn muts) op de goede grond te staan (die in zijn klompen). Na de opening loste men (verkleed) Afb. 5. 'Welkom in Brabant'(met weglating van 'noord in dit stiltegebied drie forse schoten uit een replica-kanon. In een feesttent waren niet alleen voor ieder muziek en drankjes, een prachtfolder en een memorystickje met een palenfilmpje verkrijg baar, maar waren ook afbeeldingen te zien van alle zeven informatieborden, alsmede van een oude kaart. De laatste moet weer in het raad huis van Deurne hangen; het origineel ervan is getekend door André Lestorant, die verant woordelijk was voor de Brabantse kant, en door Anthonij Pedronsfen, die verantwoorde lijk was voor de Gelderse kant. De kaart is getekend tussen 26 oktober en 12 november 1717 en gebaseerd op alles wat er in 1716 is afgesproken over de grenzen. Het buitenwerk inzake de grenspalen was van de militaire ingenieur Draeck. Een voor 2010 gepland 'Peelgrenspalenboek' gaat hier vast nader op in. Bestolen gevoel? Tot slot: de folder 'De grenspalen in de Peel' geeft drie grofweg noord-zuid lopende grens lijnen weer: die volgens Brabant, die volgens Gelre en de in 1716 nieuwe en nog steeds huidige grens. Die laatste valt bijna samen met de meest westelijke grens volgens Gelre. Zouden de Brabanders gelijk hebben met hun bestolen gevoel? Welkom in Limburg Afb. 4. 'Welkom in Limburg f j yft ('onmin* (Wnttatuton lil» 107

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 33