INDEM ME.&TV ,G £L RV5TT HOMaS- AJb. 2. Grafsteen van 1625 in de vloer van de Bovenkerk te Kampen, pal bezuiden het orgel oude Schepenzaal in Kampen bracht men in 1915 zijn wapen weer aan, zij het in gebrand schilderd glas. Beroepen komen op grafstenen niet vaak voor en indien wel, dan zijn het veelal niet de minste. De bekendste grafsteen van een land meter - zelfs met een afbeelding - is die van Willem Jansz. uit 1558 in de kerk van het Zeeuwse Baarland. (Op initiatief van het Landmeetkundig Gezelschap Snellius werd deze in 1965 herplaatst.2) Herdenkingssteen "Toen het 10 Mei 1935juist 310 jaar geleden was, dat Berendtsz.'stoffelijk overschot Afb. 3. Grafsteen van 1625, detail in onze Bovenkerk werd bijgezet, meende het Bestuur der Stichting Campen ook de nagedachtenis van dezen man te moeten eren." Zo begon de voorzitter van de stichting Campen, A.J. Reyers, hoofdopzichter van Gemeentewerken en kenner van oude gebouwen van Kampen, zijn bijdrage over Berendtsz. en zijn twee stenen in de eerste Kamper Almanak na de onthulling van de nieuwste steen.3 In 1909 en 1934 waren al gedenkstenen in de Bovenkerk geplaatst voor klokkengieter Geert van Wou en schilder Hendrick Avercamp, maar van die daar wel begraven prominenten mankeerden grafstenen. Dat Reyers toch in 1925 al een extra steen voor Berendtsz. wilde, bleek uit de Kamper Courant over deze bij de onthulling sprekende voor zitter: "De heer Reijers is het hier geweest, die de beteekenis van dezen bouwmeester naar voren heeft gebracht. O.a. herinnerend, dat het in 1925 drie eeuwen geleden was, dat Berendtsz. te Kampen 'In den Heere is gerust zooals te lezen staat op den door spr. gevonden grafsteen, welke vlak voor hem ligt, maar er waren toen, hier moeilijk te noemen, omstan digheden, die destijds een huldiging als deze naar het tweede plan hebben geschoven." Reijers benadrukte al langere tijd het ook bouwkundig werk (o.a. stadspoorten) van de landmeter.4 In 1935 schreef Reijers ook: "Wat nu vreemd kan lijken: een landmeeter, de schepper wordende van architectonisch 109 2 H.C. Pouls, De Landmeter..., Alphen aan den Rijn 1997, p. 69. Hierin op. p. 108 nog een artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant van 26 november 1965 3 A.J. Reijers, Thomas Berendtsz, in: Kamper Almanak 1935/1936, p. 145-155 (incl. verslagen uit de Kamper Courant van 10 en 14 mei 1935 en een tekening van de steen uit 1625 van de hand van Reijers) 4 Tijdschrift Bouwkunst, 's-Gravenhage 1910, p. 16 e.v.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 35