Donateursdag 2009 Uitnodiging voor de 11e donateursdag van de Stichting De Hollandse Cirkel op donderdag 1 oktober 2009 Kadastermuseum te Arnhem Het Bestuur van de Stichting nodigt u hierbij van harte uit de 1 le donateursdag bij te wonen. Deze dag zal dit jaar worden gehouden op donderdag 1 oktober in het Kadastergebouw aan de Mr E.N. van Kleffenstraat 8, 6842 CV Arnhem. Programma 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee 10.30 uur Welkomstwoord door Godfried Barnasconi, lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster 10.40 uur Inleiding door Herman Quee, voorzitter van de Stichting 11.00 uur Verslag over ontwikkelingen bij de werkgroep Historisch Geodetisch Beeldmateriaal door Henk Leenders, voorzitter van de werkgroep 11.15 uur Voordracht door Zacharias Klaasse, beheerder van het bedrijfsmuseum van het Kadaster i.o. 12.00 uur Aperitief 12.30 uur Lunch met broodjes 13.45 uur Voordracht door Martin Berendse, directeur van het Nationaal Archief 14.30 uur Voordracht door Godfried Barnasconi over de ontwikkelingen bij het Kadaster 15.15 uur Rondleiding in groepen in het bedrijfsmuseum van het Kadaster/verto ning van enkele historische films 16.15 uur Borrel 17.30 uur Einde Een routebeschrijving is te vinden op www.kadaster.nl/adressen/arnhem.html. U kunt zich opgeven via onze webstek www.hollandsecirkel.nl onder de knop "actueel" of per post naar het adres van ons bureau (zie colofon). Deelname voor donateurs is gratis; aan andere belangstellenden wordt een bijdrage van 20,- gevraagd. J.B. Ebbinge coördinator

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 4