Readies G Ere wie ere toekomt! In De Hollandse Cirkel 2008-3 werden in de bijdrage 'Optiekbedrijf van Defensie 150 jaar' twee tekeningen geplaatst van de Leidse instru mentmaker H. Valk van 1860 en van de dito werkster mevr. H. Smit van 1871. Adri den Boer, onbekend met de tekenaar, kreeg nu als auteur van de familie Ouden dorp terzake meer informatie. Het waren er twee uit een serie tekeningen, gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1958 van de Verificatie van RijksZee- en Luchtvaartinstrumenten (VRZLI) te Wassenaar. Op één tekening zijn duidelijk de initialen O+S (Oudendorp en Spek) te zien. Jan Oudendorp maakte de teke ningen samen met de heer Spek. Laatst genoemde verzorgde met name de histori sche verantwoording. Jan Oudendorp was ruim 40 jaar werkzaam bij de VRZLI, laatstelijk als optisch glasbewerker op de afdeling Optiek. Zijn echtgenote mevr. Oudendorp-de Vries exploiteerde vanaf de opening een aantal jaren de kantine van de VRZLI en was eveneens een bekende verschijning in het marinebedrijf. Lijat met hiërogliefen ffl V li x-t ÏJ S 28 Afb. 1. Tekening van VRZLI-instrumentmaker H. Valk van 1860 door Jan Oudendorp, 1958 Afb. 2. Pagina 331 met Jacobsstaf uit: Het Horus Enigma Martien van Zoeren zond als reactie op het artikel van Creusen in nr 2009-2 bijgaande pagina 331 - lijst met hiërogliefen - over de Jacobsstaf uit: Wim Zitman, Het Horus Enigma, Zutphen 2009. (De daarin benutte tekening is de oudste met zo'n staf in gebruik, uit: P. de Medina, Regimento de Navigacion, Sevilla 1552, en eerder mét bronvermelding opgenomen in: W.F.J. Mörzer Bruyns, The Cross-staff, Amsterdam 1994.) Het ideogram Z11 is hierin een kruishout of Jacobsstaf waarmee de Egyptenaren 'sterren schoten' om onder andere de breedtecirkel op aarde vast te stellen en hoeken te meten. Verder verwees Van Zoeren naar: Roelof van Gelder, Naporra's omweg, Amsterdam 2004 over het leven van een VOC-matroos (1731- AAI 112 Ü21 D22 1)2.1 1)24 l)2X 1)40 1)45 1)61 K2 14 L2 M44 N15 N24 N27 OIO 024 OSü Ql Q2 R13 SI8 Tl3 TM TI5 UI U2 U3 U4 U5 VM- UI7 LUS V3 Ideo. in varr. -f hvy >s 'n' «79) derivative. Hence phon. I mi, ex. vat. iminot be' (f 34a). Since in hieratic is often identical with M41, Dyn. XVIII hieroglyphic writes var. O.K. for old var. wnm "cat"so too for wnfal 'subjects'. Z it two pbnks crossed and joined Dit ideogram Z11 is een kruis hout of jacobssuf waarmee de Egyptenaren "sterren schonen* om o.a. dc breedtcd rkd op aarde vast te stellen en hoeken te meten. Het instrument bestaat uit een lange regel voorzien van een schaalverdeling met een korte dwars regel die kon schui ven over de lange regel voor het uitvoeren van hoekmetingen. De waarnemer houdt de staf, de lange regel, tegen het oog en ver schuift de dwarsregel tot de on derkaru ervan samenvalt met dc horizon, de bovenkant met het geobserveerde hemellichaam. Dc hoek werd aangegeven op de schaal op het snijpunt van lange regel en dwarsregel. Omdat sterren en horizon (de kim) tegelijkertijd zichtbaar moeten zijn. vond dit 'sterren schieten' plaats rond dc schemering naar een hemellichaam dat bij voorbeeld in de holte tussen twee bergtoppen opging. Opvallend in het sterrenbeeld Orion zijn dc drie nagenoeg op een rechte lijn gelegen heldere sterren Alnilam. Alnitak en Min- taka de zgn. 'drie koningen' of "gordel van Orion", die ook bekend staat als |acobsstaf (Ster renkunde van J.van der Bilt, p.56-58). out ZONTÏ. Elft IVfTRlHEVDI VKER US DE VERIFICATIE IS 119

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 45