ra strueerde trigonometrische kaarten. Deze kaarten voldeden rond 1845 al royaal aan de internationaal door wetenschappers gestelde nauwkeurigheidseisen en werden door Britse, Franse en Spaanse overheidsdiensten opnieuw uitgegeven. Het gevolg hiervan was ondermeer dat de door Nederlandse geodeten en hydro- grafen gegeven namen wereldwijd overge nomen werden. Hiërarchie van de meet- en rekennauwkeurig- heid, gebruikt bij het construeren van kaarten: 1 De nationale sterrenwacht bewaakte de 490 TABLES. W, t Afb. 1. De geografische posities van sterren wachten vormden het fundament van de wereldwijde triangulatie. Hier een gedeelte van de lijst uit Nautical Almanac van 1838. Ook de Britse sterrenwachten op het zuidelijk halfrond: Kaap de Goede Hoop, Madras en Sydney (Paramatta) zijn al, met de hoogst haalbare nauwkeurigheid, in deze lijst opgenomen. (Dit zijn schaal 1-gegevens op de nauwkeurigheidsschaal). absolute tijd, ijkte chronometers en hoek- meetinstrumenten, bepaalde de te gebruiken meet- en rekenmethodiek en was de opsteller van gidsen en tabellen die gebruikt werden bij de astronomische plaatsbepaling. Sterrenwachten publiceerden hun eigen geografische positie, die als referentiepunt gold voor wereldwijde driehoeksmetingen. 2 Middels chronometerreizen werden vanaf 1787 (Parijs-Greenwich) alle sterrenwachten met elkaar gekoppeld. Maritiem georïen- teerde landen stelden daarvoor een Lengte graadcommissie aan om dit wereldwijde meet- en rekenwerk van astronomen, geodeten en hydrografen goed te coördi neren. Publicaties, opgesteld door een Lengtegraadcommissie, hadden de hoogst haalbare nauwkeurigheid. Zie afb. 2. EXK ;«:S: I $£3 1: Afb. 2. In vakbladen (hier een voorbeeld uit Connaissance des Temps 1837) verschenen steeds langere lijsten met primaire triangula- tiepunten. Bij ieder punt staat de absolute tijd van de chronometerreizen en de verwijzing naar de geauthoriseerde berekeningen vermeld. Hier een stukje uit een van de 16 regio 's waarin de Franse lengtegraad- commissie de wereld verdeeld had. LATITUDES AND LONGITUDES OF THE PRINCIPAL OBSERVATORIES. The Longitude» are reckoned from the Meridian of Greenwich. North Latitude* and JFttt Longitudes arc indicated by the sign South Latitudes and East Longitude» by the sign (Marischal College.) - Lat, 6fl® 26' SJ" ArgelamUr't Ohtrmations, vol, i, [Mge 81, and vol, ii. pages 85, 27. Long. 1* 2D* S' '8 Ast. Noch. vol. is. page 264. - (Prof. Schumacher.) Lai- 53a 32' -15" Gmut on the Latitudes of GZittin- gen and Aitona, page )I, (GOttingcn, 1828.) Long, 0* 89*46' '6 Ait. Nach. voJ.viii. page 132. - Lai. 54° 21' IS"'? 1 Communicated by the Rev. Dr. Long, 0" 26* 35' "5 Robinson. - (Copt. Smyth, R.N.) W. t r jI"'-37 W - Lat. 52® 31' 13"'J Berliner A sirenJahrbmh for Long.— 0*53*3»"» 1833, page 249- - (Mr. Made or.) W-i 'o* r"" j - (Dr. Olbers.) Lot, 4- 53® 4' 36" Ait. Nach. vol. i. page 240. Long. 0V 33" 15* "9 This is the mean of the results given in A St, Nach. vol. i. page 240vol. iv. page 392;vo3.v. pagc247; vol.viii.pages 13land2S4. - (Ofen.) L»t. -p 47® 29' 18"'2 Zeitichrifl fur Astronomie,vol.iii. page Mrm, Ast. See. vol. i. page 281). Long. Ih 16m 12"7 Zach's Correspond. Aitron. vol. vil. page 263and Zeilschrif) fur Astronomie, vol. li, page 507. XI. GRAND ARCHIPEL D'ASfE ET NOUVELLE-HOLLANDE. Amboioc fori Vittori»).. hor (polo).. Arnheim (cap).-...- Rnnka (p** S.j.HesCcIcb. Raf.»»:n (rille).-4#^ Idem (rade) lie Edam. Raichitin (iomn. de 1*0-). Benjoar (pointe S.-O.}. Bord» (cap). Uonron i'Cajelt) 3"4F4,'S. 3.39.30 IS. la.iij. 0 S. 1.44. 8 K. 6. 8.55 S. 5.57. i5 S- O.45.30 S. 10.37. 0 5- 35.«.i5 S. 3.M.33 S. 135*49' a7* E. 103.14. 6 i34.io.36 133.53.35 104.3a.57 tto. 3.40 i3|. i5.5a .34.44.66 8*33' t8" 6.48.56 8.58 4a 8 m.3o 6.58.,a 6.58.tg 8.30.3H 7.56.,5 8.57, 3 8.19. 0 D'fc'niree. Dnp- D'Urv. Hurshurgli. air. Flinders. II- 331, D'UrviJld. Dupcrrey. Idem, D'Urville. Duperrev. Bnadi<i.o44. D'Entrecast. D'Urville. Bomoun U "ille Bo wen (port), lleue Pmtt. Brille (rocbcr). fivron cap 'I Calrdon bate), port Alex Carimon Java: par tieS.-O, Celebesbale Maimrlo).. Idem (pointe Totale, Céram (pointe N.-O. 5.i8.a3 S. 33.oq. 0 S. 16. '5. 0 S IH.38.10 S. II.47. r6 S. 5.5o. 0 S. «.30.38 N 5.3? i5 S a5375 S. 130. q.35 146.-95. 6 it6.3i. 0 «St.16.56 i34.i5.xJ 107.5g. 8 iia.3,- 8 1,8. 3.13 ,35.46.40 8. 0.38 9.53.4o 4 10. 5. 8 8.57. 3 é-.i::8? 1:5:? DTlnirecfisteaux. Rinj;. II. 361. O'Erurccastennx, King. IE. a56. Flinders. II. 3,6. Duperrcy. D'Unilfe. 351 Anotfe i83f. NOMS DES liecx. LATH". i— LONGIT cn degtci. CDF. rn Km*. AUTOJUTES. Condor pulut.. Conpanj;{fort Concordia). Crar.aloa (Mc). Dairyn pief porti, p'* N--E- Dickh artogs (cap Intc ri pt. J Dromadnire (mout) Endeavour (nv.J, entree. - Eapc'ranee port del')... Finch tie 1 itjpia' !o".S 8.40. 0 M. to. 0.55 5. 6. 8.3o S. 41. 3.3o S, »5.3«-45 5 36.3i.a5 S, ,5.3-. 4 S. 33.55.17 S- I3..J3.3i S, 44*37' 3avE. 104.31.36 ,31-lS.31 ,o3. 5. 6 1.9.34.35 *34 ,6.39 «1*3.1' 50* C 57.36 3. i. 6.5i.ja 9.37.4s 7.31.53 9.50.54 q.3,.aa 7.58.«8 8.57. 6 'ring. 11. 371. Hon burgh 361S Baadin et Flinders. Honhnrgh- 106, Minder», 1. iulr, ,6,. Frevcinet. 36a. 1 D'Urville cur. ,836. King, 11.3*9, D'Eolrecr.!leans, 11. 440l■ Flinders. II. 191. Flattery cup Flinders (lie),, Caspard (lie), someoet. Gcogrnphe haie dn cap no Piamralisic- Gilolo sommet da N. Gloucester (cap)...,.... Goon (tie)... GoulabilOti....... Grafton I cap i4.5a.3o S. 33.41.30 S- a.aS.Jo S. 33.37.3o S- i.aé.35 IS. ao. r.5o S 34. 5-a3 S 1ja.ii 46 ,33. S.i7 [04.45. 0 i,3.37.39 <35.15. 0 «46 5.5, >30,49 6 131.3'.54 <41,34.5. q3I i 8.48.34 6.59. 0 7,3o.3o 8 31. 0 9 ij-'-" 8. i.,6 8. 6. 8 9-34,'9 King, 11. a8i- Jaodtu ct I-'Jinders, tnoy. loagainvilJe. 'frycitief. 377. D'Urville. Ling. II, 360. 'linden. J. 89. )uperrey. King. El. 375. Aberdckk- A no - - - - Alton a - - - Armagh - - - Bedford - - - Berlin - - - Biggleswade - - Bremen - - - Buda - - - - 139

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 13