Cornelis Kraijenhoff 1758-1840; Een loopbaan onder vijf regeervormen (Nijmegen, 2009), gepubliceerd. Tot mijn verbazing worden in dit proefschrift weliswaar alle aspecten van de veelzijdige Krayenhoff in een breed kader besproken, doch zijn werk als geodeet komt er uiterst bekaaid van af. Zelfs zijn publicaties in het gezaghebbende vakblad Monatliche Correspondenz zur beförderung der Erd- und Himmelskunde, onder redactie van de astronoom F.X. von Zach (1754-1832), zijn niet bij de opgave van de werken van Krayenhoff (p. 446-447) terug te vinden.3 Zie afbeelding 1de titelpagina van Krayenhoffs "Batavische Vermessungen". De "Batavische Vermessungen" van Krayen hoff werden door eigen astronomen, eerst door Van Swinden en daarna door F. Kaiser (1808- 1872) bekritiseerd en verbeterd, maar bleven, met de nodige aanvullingen en correcties, zo'n 75 jaar staan tot in 1879 met de volledige her ijking van het Nederlandse driehoeksnet werd gestart.4 De reden hiervoor was dat de nauw keurigheid van het Krayenhoff-net met een gemiddelde (in de standpunten) van zo'n drie boogseconden ofwel 93 meter een voor Neder landse begrippen ongekende nauwkeurigheid was! Ter vergelijking: de geografische nauw keurigheid van de grotere sterrenwachten zaten in Krayenhoffs tijd al binnen de boogseconde ofwel 31 meter. Omdat juist de wereldwijde geodesie/hydro grafie in de periode 1787-1850 een, na de tweede wereldoorlog, vrijwel onbesproken facet is zal ik daar, in relatie tot Krayenhoff, nader op ingaan. Men zou dit het vergeten hoofdstuk van Wilfried Uitterhoeve kunnen noemen. Tabel 1: West-Europese hoofdrolspelers bij de driehoeksmetingen rond 1800 Toelichting op tabel 1: Leidinggevenden bij de koppeling van de sterrenwachten Parijs en Greenwich in 1787. Vet weergegeven zijn Perny de Villeneuve als de formele opdrachtgever en Krayenhoff als direct leidingge vende van de Nederlandse triangulatie, uitgevoerd door de Landmacht en de Marine. De hydrograaf A. A. Buyskes (1771-1838) zorgde, met gebruikmaking van Krayenhoffs basispunten, voor de kusttriangulatie inclusief de Zuiderzee en de Waddeneilanden. De algehele wetenschappelijke leiding had Van Swinden. Zowel Van Swinden als Krayenhoff waren vanaf de oprichting van het (Koninklijk) Nederlands Instituut voor Wetenschappen (nu KNAW) door Lodewijk Napoleon in 1808, beiden lid van de wis- en natuurkundige afdeling, waarmee ze 's Lands vertegenwoordiger waren voor de vakgebieden: wiskunde, landmeetkunde, sterrenkunde, aardrijkskunde en zeevaartkunde.5 Brits Frans Overigen Nederlands Astronomen N. Maskelyne J.D. Cassini F.X. von Zach Van Swinden J.L. Tiarks A. Perny de J.F. Würm Beeck Calkoen Villeneuve J. de Gelder Geodeten W. Mudge J.B.J. Delambre K. von LeCoq Krayenhoff T.F. Colby P.F.A. Méchain J.C. Freese J.M.M. Ferriere J.R. Delaistre W.P. Camp L. Puissant Hydrografen A. Dalrymple J. N. Buache V Tofino A.A. Buyskes 3 Krayenhoff, Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde'. "Batavische Vermessungen" in vier afleveringen 8 (1803) p. 501-506 en 9 (1804) p. 168-186, 264-268 en 338, plus zijn kaart "Trigonometrisches Dreyeck-netz zur Karte der Batavischen Republiek". 4 L. Aardoom, 2004: 125 jaar Nederlandse Commissie voor Graadmeting, Waterpassing en Geodesie, in: De Hollandse Cirkel 2004 1 -3 5 J.M. Mohrmann. De wereldwijde primaire triangulatie als 'onfeilbare grondslag' voor negentiende eeuwse kaarten, in Caert Thresoor 2006-3, p. 66-71 143

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 17