Colofon Het Tijdschrift De Hollandse Cirkel is een periodiek van de gelijknamige stichting. De stichting werd opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belang stelling voor het verleden van de geodesie. De volgende instellingen zijn deelnemer van de Stichting De Hollandse Cirkel: Nederlandse Commissie voor Geodesie Vereniging Geobusiness Nederland Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine Kadaster International Institute for Geo-Information and Earth Observation ITC TU Delft, faculteit Luchtvaart- en Ruimte vaarttechniek en Onderzoeksinstituut OTB Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst Redactie-adres Verzetsstraat 76 2912 CV Nieuwerkerk aan den IJssel telefoon: 0180-314870 e-mail: redactie@hollandsecirkel.nl internet: www.hollandsecirkel.nl Redactie Tijdschrift De Hollandse Cirkel A.M. den Boer (hoofdredacteur) J.H. Holsbrink F. Jansen M.J. Scheele Bestuur Stichting De Hollandse Cirkel prof.dr.ir. L. Aardoom (ere-voorzitter) dr.ir. H. Quee (voorzitter) ir. J. van der Linde (secretaris) ing. W.A. van Beusekom (penningmeester) prof.mr. J.W.J. Besemer J.G. Ferwerda Ir. J.G.A. Jansen prof.ir. P. van der Molen H. Westerbeek Msc. ir. R.C.J. Witmer Raad van Advies Stichting De Hollandse Cirkel drs. L.C. Palm drs. P.W. Geudeke dr. F.W.J. Scholten dr. H.G. Heijmans Bureau Stichting de Hollandse Cirkel ir. J.B. Ebbinge (coördinator) Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn telefoon: 088-1833210 e-mail: j .b.ebbinge@hollandsecirkel.nl Abonnementen Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar en wordt gratis verspreid onder de donateurs van de Stichting De Hollandse Cirkel (minimum donatie 25,- per jaar voor personen, 7,- per jaar voor studenten en 125,- per jaar voor bedrijven en instellingen). Tijdschriftabonnementen voor bibliotheken 14,- per jaar. Losse nummers 8,-. Bankrekeningnummer: ABN Amro 51.70.15.757. ISSN-nummer 1566-3442 2009. Het overnemen, evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. Lay-out en druktechnische verzorging: RS Drukkerij BV, 's-Gravenhage Barnasconi en Berendse in Kadastermuseum (zie p. 130 e.v.)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 2