TAFEL BREEDTE en LENGTE Der meest bekende Zee-Plaatzen. Explication des signes. Afb. 2. Lijsten met basispunten vóór de triangulatie van Krayenhoff. Links een deel van de "Zeeplaatsen van Jacob Florijn 1791, rechts is te zien dat ook in de Connaissance des Temps (1803, gedrukt in 1802) nog maar uiterst weinig van de Bataafse Republiek bekend was. Tussen 1791 en 1803 is wel de nauwkeurigheid van de basispunten, van een afronding op hele boog- minuten naar boogseconden, al met sprongen vooruit gegaan. schappelijke niveau aangestuurd werden en dat door de Lengtegraadcommissie geverifieerde meetresultaten internationaal teruggekoppeld werden. Juist deze constatering ontbreekt in C. Koemans Geschiedenis van de kartogrqfie van Nederland (tweede druk 1985) hoofdstuk 12, "Militaire kartografie in de 19^° eeuw" en wordt ook niet door EC. Bubberman in zijn standaardwerk Schakels met het verleden (1973) beschreven. Integendeel, zowel Koeman als Bubberman gaat uit van afgesloten eigen "wereldjes" van individuele cartografen. De Pag. 361 VA N DE De Lengten zyn gcreekend beoosten den Middagcirkel, die door de Óóst - Piek van bet Eiiand 1 enerifia gaat. Suite de l'Allemagne, iXc. Xialborgin Denemarken. Aarhuis, in Denemarken. Aarnhems-Landop Nova Hollnndia. Aart Dy zeis Hoekop Borneo. Aberdowin, in Engeland. Aberdin, in Schotland. Abo, in Finland. Abrolho, in de Roode Zee. Abrolhosin de lndilche Zee. Abfchehetd, [StO in Schotland. AJafln, in do Canarilche Eilanden. Adra, in Spanjen. Adii, CJ.) in de Indifche Zee. Agoada BoaIn Soffala. Agrajn Oost Indien. Aguada Boa, in de Roode Zee. Amimouth, in Engeland. Akerzondin Noorwegen. Alboran(J.) In de MrddeiandfcheZee. Alcacer, In de Roode Zee, Aldboroughin Engeland. Alegrance, een derCnnariiehc Eilanden. Aleppo, in Syrien. Aleiandrctta, in Syrien. Aleiandrienin Egypten. Z 5 Breedte gr* m 57 o N- 56 20 N. id ao Z. 1 so N, 51 3 IN. 57 '7|N' 60 27 N. 17 40 N, 5 no Z. 55 55IN. d8 28 N 36 45 N. 7 25 Z- 25 18 Z. 6 43 |N. 10 IO|N. 55 37 |N- 58 56 N. 56 o N. 25 10 In, 52 10 N. 30 10 N. 35 45 N. 36 35 |N- 31 li(N Lengte gr.m. 26 4 17 153 so 133 4o 12 o 14 20 38 54 58 '5 75 3° 14 3ï 359 H 13 38 91 35 48 50 93 25 53 10 13 45 26 IS 13 38 50 o 17 52 4 3° 54 53 I 46 57 AA- Wurien. Altemagne Znaim. Idem 51^22' 2" 48. j.. .j. io<la4' 8" IJ. 41. 42. 0840' 36")* 0. 34. 47.'A V. Bataves et Suisses Alckmaer. Bataves Amsterdam, Idem Bcrgen-op-ZiOom. Idem Breaa. Idem Donrecht. Idem Enkuyjen. Idem. F'cssinguc. Idem.. G oes. Idem Gouda. Idem Haricm. Idem La I l.ivc Idem Ley de. Idem Middclbourg. Idem.. Rotterdam. Idem. Utrecht. Idem. Bale. Suisse Berne. Idem Montrore. Idem Lausanne, Idem 52 37 ja. J. 51. 29. 4.6. 55. 35. 29. 51. 47. ja. £2. 42. 22. ji.ati. 37. 30.18. S59- 5' ja. aa. 16. ja. 3. J. ja. 51.30. 6, - 54- 4 ja. j.30, 47- 3 3- 34 46. jd. JJ 4J. JJ. j« 46.31. j 38 ,8'20" E. h vA 0" 9 ij 2. JO. 8. E. 0. 10. 1. 1. J6. J7. E. 0. 7. 48. A 2. 26. 9. E. 0. 9. 4j.A 2. 18. 17. E. 0. 9. 13.A 2. 50. 0. E. O. 1 1 20., >4' 9- e; 0. 4..J7.A 1.33.. 5. E. 0. 6. 12. A 2. 20. 54. E. 0. 9. 24. A 2. 14. 30. 0. 8. j3. A 1. 56. 25. E. 0. 7. t±6. 2. 7.' O. E. 0. 8. 28.^ i.n7. 15. e. S( 9-A 2. 7. 50. E, 0. 31A 2.45- 0, e. 0. 1110. 5.15. E- 0. 21,. 1, A y 6. 0. E. 0. 29. 24.1 5. 32. 17. E. 0. 22. 9. A 4. iy 1 ye. 0. 17. 4 Désigne les observations ou les calculs des astro- nomes de Paris. Marque les determinations des autres astronomes. A Le résultat d'opéritions trigonométriques. On ne l'apas mis aux villes de France, paree qu*elles sont toutes dans cecas-la. C Des positions obscrvces en mer. 0 Longitudes déterminées par les horloges marines. S Septentrionale. M Méridionale. 8 J.F. Freese, Monatliche Correspondent: Uber die trigonometrische und topographische Vermessung des Fürstenthums Ostfriesland. 5 (1802), p. 113-124 Anoniem, Monatliche Correspondent: Spanische Seekarten 1 (1800), p. 319-332, 5 (1802), p. 363-378, 452-461 en 6 (1802), p. 51-59. In 1800 worden de basispunten van Spanje en Portugal gepubliceerd waarop Tofino zijn kaarten baseerde. 10 G. van Den Bosch en T. Bosch, Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849, Zaltbommel 2000 146

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 20