o f f i c Veren NAAMenRANGREGISTER REPUBLIEK: ARMEE, S C H E NATIONAL E BATAAF M1DSGADERS nu der DUITSCHE Troupes, in Tabel 2. De Nederlandse organisatiestructuur van ingenieurs tijdens de Bataafsche Republiek Genie-departementen Directeur Standplaats 1 Krammer en Biesbosch t/m eiland Texel C.R.T. Krayenhoff Den Haag 2 Bataafsch Brabant langs de Schelde J.J. de Freytag Bergen op Zoom 3 Nedermaas B.W. de Roy van Wichen Den Bosch 4 Waal tot aan de Zuiderzee A. van den Heuvel Nijmegen 5 IJssel C. Cockinga Zutphen 6 Wedde en Westwoldingerland A. Croiset Groningen samenwerking van geodeten en hydrografen wordt niet genoemd en gemakshalve wordt het onontbeerlijke coördinerende en verifiërende werk van astronomen geheel weggelaten. Van de West-Europese koppeling van natio nale netten naar een wereldwijd net In zijn Batavische Vermessungen geeft Krayenhoff ons een kijk op de systematische driehoekskoppeling met de omringende landen. Twee generaals/geodeten Von LeCoq en Freese zorgden voor de aansluiting van hun metingen met die van Krayenhoff in respectie velijk Westfalen en Oostfriesland. Zie afbeel ding 5, Krayenhoff en de wereldwijde triangu latie in 4 stappen. iloiuitt. Corrtfp. ISOJ. SEPTEMBER XXI. WeJlphaL Vermejfmg. 199 tliefe Liinge vom OMfeubnrger .Schlots abgeleitct duTch die Dreyecke iiber TecJlienUm-g und Osna- brück jj' ir*,-nur,6" von jeoet veifchiede». Nor,h eiuen andem Eeyveis.von der Bichiigkeit diefer[0 wie von der Qftfrieiifchen VerraeÜimg gibt die AiifnaluneidesjFürllehtliunis OJifrURajid und dfis JJarlingcrlandes von dom Ingenieur - Cajiil. Camp wie a us folgenrier Vergleichung erhellet. Namen deröerter Kiich-.lcin ItiUi Cilpii Gauty N.ich ilcni Orn.MaJ. v. Ce Coq Drlfcrenz Lüifge Br i-ite. Uilige Breke LKng. ia der llieit. 15 14 f0 4G.4 45 7 4,° H Sn, 45»' 15 33 3«.» 5? "3 4Ï.1 ;.l SI 5S "S.I ',i 10 5<J,a 53 34 *5>l if 1 1 j j» IX.O 53 IJ 4K< J4 5D4M M si .VP 7 iM n| ajiil nj 55 .v 45 3« 3°^'53 34 =ti,j 3*4 3,4 3/> «»3 5.9 Loer F.lir.lflll :A\irich Keu Schaiii J*ver~ t Ajb. 3. De metingen van Camp vergeleken met die van Von LeCoq, mei vermelding van Jever. Varel-Jever was de noordelijke basislijn van de Batavische Vermessungen Te zien is dat het grootste lengteverschil tussen Camp en LeCoq 3,4 boogseconde ofwel 105 meter is. En dat in 1803! In het zuiden werden Krayenhoffs metingen met de Franse basislijn Duinkerken-Mont Cassel gekoppeld. (Dit laatste is ook door C. Koeman op p. 186 beschreven.) Duinkerken-Mont Cassel was op hun beurt door de Franse geodeten Delambre en Méchain via Parijs, Madrid en Barcelona weer met de Balearen verbonden. D DER VAN IN DIENST ZOO BINNEN 'sl.ANDS ALS IN DE OOST EN WEST -INDISCHE COLO- NIEN es BEZITTINGEN van den STAAT. DIENST DERZELVE fti PUBLIEK. BENEVENS die der PLAATS MA|ORS der FRONTIER EN GUARNIZOEN STEDEN; V O O R S DE NAMEN der '.EDEN, van de HOGE MILITAIRE VIER SCHAAR, ENZ AU DITEURS MILITAIR der DISTRIC TEN, EN die HER PROVOOSTEN; ALS OOK DIE df.R INSPECTEURSj COMMISFN en CONDUCTEURS van 'sLANDs MAGA- ZYNEN fn GEËMPLOYEERDEN tr 'SLANDS G R o F GE S C IIUTGIE- TERY, en GËWEERFA- BRIEK. IN D "n"'h dd' <1 G, By J. TH IE Rit Y en C ME NS IN J, met privilegie Afb. 4. Titelpagina van een Naamboek Officieren tijdens de Bataafse Republiek 1S04 14?

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 21