Afb. 5. Krayenhoff en de wereldwijde triangulatie in vier stappen: Stap 1 de koppeling van de sterrenwachten Parijs en Greenwich. Stap 2 de triangulatie van de Zuidelijke Nederlanden. Stap 3 Krayenhoffs metingen geïncorporeerd in West Europa en Stap 4 hydrografische kaarten van de Noordzee waarbij Britse, Franse, Deense en Nederlandse vuurtorens gekoppeld werden. De kaartjes zijn afkomstig uit: Rudolf Schmidt, Die Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Muffling 1801-1828 (1973). Ordnu*>Q Mlddatbvrg I Dreiecksnetz der Niederlande 1602*1811 Dreiecksnetz in Belgfen und lm Südtcll der Niederlande 1795 Englisch-fraruosischcs Dreiecksnetz zur VerWndung der Sternwarten Greenwich und Paris 1784*1787 148

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 22