Afb. 2. Beide equerres in hun originele doosjes. Hei handvat van het Franse instrument dient eerst losgeschroefd en vervolgens door het gat aan de bovenzijde vastgeschroefd te worden alvorens het in het doosje past. In mijn bescheiden collectie landmeetboeken kom ik de pantometer al meteen in mijn oudste Nederlandstalige exemplaar tegen (Zwiers, 1904). Het tweede hoofdstuk opent met het equerre - het niet draaibare exemplaar weltever staan - gevolgd door een drietal '...equerres [die] bestaan uit een cilindervormige trommel, waarvan de bovenhelft kan draaien... [en zij] worden ook welpantometers genoemd.'10 Dus hoewel liet instrument tot de equerres gerekend werd, is het dankzij de naam pantometer daar van te onderscheiden en zo werd het instrument over het algemeen dan ook genoemd. We vinden het instrument regelmatig terug in Nederlandstalige landmeetkundige werken tot ten minste 1966. In 1940 noemt Struyk het nog een 'precisie-equerre' ,n terwijl Muller en Schefifer als eersten in 1948 aangeven dat het instrument '...onaangenaam [is] in het gebruik, daar met het draaien van de tweede trommel de eerste gemakkelijk meegaat' ,12 gevolgd door 'Het instrument is dan ook als geheel verouderd te beschouwenEen alternatief werd meteen geboden: de prismatrommel van Decher, welke bestond uit '...tweeprisma's van Bauernfeind Afb. 3. B-graaf van Kern en spiegelpantometer van Ahrin (uit: Sluis, A.M. Praktisch land meten, waterpassen en uitzetten, derde druk, tweede oplage, Culemborg, 1991) boven elkaarwaarvan het ene ten opzichte van het andere kan draaien13 Muller en Scheffer geven aan dat dit draaien veel gemak kelijker gaat dan bij de pantometer en dat - door gebruik te maken van prisma's - het bezwaar van de paardenharen vizieren kwam te vervallen. Deze paardenharen vizierdraden waren namelijk zó dik, '...dat reeds op niet zeer grote afstand een behoorlijk dikke stok er achter schuilgaat, waardoor het "samenvallen dus niet erg nauwkeurig is te constateren ',14 Fin-6.1 B-graaJ KernFig. 6.2 Vast W zeiten bo- genspiegel Ahrin) 10 Zwiers, L., Beknopte Handleiding voor het Landmeten en Waterpassen (Amsterdam, 1904), pp. 6-7 11 Struyk, H.J., Landmeten en Waterpassen. Studieboek voor het middelbaar technisch onderwijs en voor de practijk.... Met 181 tekeningen en foto's. (Amsterdam, 1940), p. 17 1 2 Muller, J.A., Scheffer, A. Landmeten en Waterpassen, Leerboek ten dienste van het Middelbaar Technische Onderwijs en voor zelfstudie (Haarlem, 1948), p.140 13 Ibid. Bauerrfeird-prisma's zijn in doorsnee gelijkbenige driezijdige prisma's, waarbij de gelijke zijden een hoek van 90 graden met elkaar maken. 14 Idem, p. 43 152

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 26