Varia: Thomas Berendtsz. ontwierp ook zonnewijzer Hoedt en Jansen geven in 1951 het equerre en de pantometer nog even respijt.15 Aan het laatste instrument worden nog twee en een halve pagina besteed, ondermeer over de 'Eisen van regeling en opstelling', maar daarna (in ieder geval tot 1966) herhalen Muller en Scheffer dat het instru ment tot de .verouderde toestellen...' behoort en wordt het stil rond dit instrument.16 Dat de pantometer een nuttig instrument was mag duidelijk zijn. Uitgevonden in het begin van de 17e eeuw heeft het ruim drie eeuwen weten stand te houden, maar zelfs na de 'nekslag' door Muller en Scheffer bleef de behoefte aan een dergelijk eenvoudig instrument bestaan. Eerder werd al de prismafrommel van Decher genoemd, maar er waren meer alternatieven. Kern creëerde de B-graaf (reeds beschreven door Schermerhom en Van Steenis in 197217), terwijl Ahrin met de spiegelpantometer kwam (Sluis behandelde ze nog in 199118). Beide maakten gebruik van spiegels, een ontwerp overigens dat door de Franse instrumentmaker Morin reeds in het begin van de 20e eeuw toegepast werd,19 maar de B-graaf ging nog iets verder dan dat: de draaibare spiegels waren gemonteerd bovenop een cilinder met daarin een viertal verticale spleetjes, twee aan twee onder een hoek van 90 graden, maar ditmaal zonder die dikke paardenharen waar een behoorlijk dikke stok achter kon schuilgaan... De oudste zonnewijzer van Nederland is te vinden in Utrecht aan de Jacobikerk. Deze stamt uit 1463. De op twee na oudste - uit 1615 - staat in Kampen, maar op zo'n onmoge lijke plek dat vrijwel niemand het weet. Deze zonnewijzer hangt een meter of tien boven de Oudestraat aan een schoorsteen op de zuidgevel van het oude raadhuis. Deze zonnewijzer is ontworpen door Thomas Berendtsz. (1587-1625). In zijn tijd was hij een beroemde schilder, architect en landmeter. Hij was niet alleen bezig met nieuwbouw, maar ook met renovatie. Zo gaf hij de Broeder- en Cellebroederspoort in Kampen begin zeven tiende eeuw het renaissancekarakter dat ze tot de dag van vandaag hebben. Opmerkelijk is dat Kampen de zonnewijzer kreeg in een periode dat de stad door een reeks van belegeringen en het verzanden van de IJssel in het slop raakte. Armoede heerste binnen de muren. Andere oudjes zijn: 't Uoo, 1688, houten zonne wijzer onder klok paleis; Wijhe, 1715, op steun beer hervormde kerk; Kampen, 1730, koor Bovenkerk, geeft ook tijd aan voor Batavia en Curasao; Twello, 1739, op zijmuur café, op plaats verdwenen poortwachterswoning van voormalig slot Duistervoorde; Zwolle, 1754, grote houten zonnewijzer aan voorgevel pand Grote Markt 111758, in tuin Stedelijk Museum aan de Melkmarkt; Elburg, 1782, houten zuidwijzer op steunbeer hervormde kerk. De oudste zonnewijzer in Europa stamt uit 1446 en is te vinden in Duitsland. (De Stentor, 18 maart 2008; nu mede geciteerd vanwege het artikel over Thomas Berendtsz. in nr 2009-3) 153 15 Hoedt, G.E., Jansen, G., Beknopt Leerboek voor het Landmeten en Waterpassen in de Tropen, zesde druk (Amsterdam, Djakarta, 1951), pp. 58-60 16 Muller, J.A., Scheffer, A., Landmeten en Waterpassen, Leerboek ten dienste van het Middelbaar Technische Onderwijs en voor zelfstudie, tweede druk (Haarlem, Antwerpen, Djakarta, 1954), p. 48. Idem, vierde druk (Culemborg/Haarlem, Antwerpen, Keulen, 1966), p. 46 17 Schermerhorn, W., Steenis, H.J. van, Landmeten en Waterpassen voor Bouwkundigen, Leerboek voor het Onderwijs en voor de Praktijk, zevende druk (Amsterdam/Brussel, 1972), p. 220 Sluis, A.M. Praktisch landmeten, waterpassen en uitzetten, derde druk, tweede oplage (Culemborg, 1991), p. 222 Zie o.a. inventarisnummer 2000188 van de Geodetische Collectie TU Delft

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 27