Van de redactie Inhoud Met genoegen biedt de redactie ook dit laatste nummer van 2009 aan (en met weer een rubriek Reacties). Sinds kort staan de jaargangen 1999-2008 van dit tijdschrift intussen integraal op de webstek onder 'Tijdschriften digitaal' en dus niet onder 'Ons Tijdschrift'. Het gaat om 1036 binnen- pagina's en 124 kaftpagina's. Vanaf de jaargang 2009 zal regelmatig aanvulling plaatsvinden. De internetpresentie van Geodesia, het Nederlands Geodetisch Tijdschrift en NGT Geodesia startte ongeveer tegelijkertijd. Voor een feestelijk tintje terzake op het GIN-congres geldt: een verslag volgt in nummer 2010-1 (Over de presente tijdschriften heen had Theo Scheele 470 en Quee 404 treffers. Benaderingen als '...enkele mm schelen' moeten misschien wel daar worden gelaten. Buiten de DHC-viewer van Pictura staat bijvoorbeeld een stilzwijgend opgeheven blad als Geonieuws van V&W (RWS DID) van 1997-3 t/m 2008-1 nog apart in pdf op internet: www.geonienws.nl. Hetzelfde geldt voor het nog bestaande tijdschrift Geo-Info: www.geo- info.nl. Kopij voor nummer 2010-1 wordt graag vóór 1 februari tegemoet gezien. Verslag Donateursdag 2009 Adri den Boer 130 Varia: 'Met - metten' 134 Radio Kootwijk vol landmeetkundig erfgoed Adri den Boer 135 Varia: herinneringen uit Oostenrijk 137 Sleutelwoord voor de 19c'e eeuwse koloniale cartografie: nauwkeurigheid Jeroen Mohrmann 138 Krayenhoff en de wereldwijde driehoeks metingen Jeroen Mohrmann 142 Pantometer: niet zó vreemd Nicolas de Hilster 51 Varia: Thomas Berendtsz. ontwierp ook zonnewijzer 153 Koopmans en Teeling: pioniers van de geschiedschrijving van de landmeet kunde (1) Henk Holsbrink 154 Varia: Johannesburg vernoemd naar landmeters 158 Historisch Nieuws 159 Voor u gelezen Adri den Boer Varia: landmeten in Elsevier Reacties 164 165 167 Column: NAP-peilmerken bij De Slegte Adri den Boer 168 Land-Surveyors-Museum Welcome you Webstektip: www.geo-anse.com/geo/muse0024.htm 129

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 3