Historisch nieuws RD in publieksactie Hoewel de actie is afgesloten, en er dus niets meer te winnen valt, lijkt memoreren voor de vakhistorie toch aardig: "Speciaal voor de Open Monumentendag 2009 heeft Nationaal Restauratiefonds een leuke actie. Passend in het landelijke thema 'Op de kaart' maakt u kans op een reproductie van een historische kaart van het gebied waarin uw woonplaats ligt. De actie loopt tot en met zondag 27 september 2009. Wij stellen twintig kaarten beschikbaar. Beantwoord de onder staande vraag, vul uw gegevens in en druk op verzenden. U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met de bevestiging van uw deelname. Wij horen graag van u! In Nederland maakt men topografische kaarten op basis van de Rijksdriehoeksmeting. Welk gebouw is bij deze meting de oorsprong c.q. het uitgangspunt? Het Nationaal Monument op de Dam De O.L.V toren in Amersfoort De Euromast te Rotterdam" (www. restauratiefonds, nl) Uit Jaarverslag 2008 NCG In september 2009 verscheen het Jaarverslag 2008 van de NCG. Het bevat onder andere een passage 'Historische instrumenten'. "In overleg met het bestuur van de KNAW is een overeenkomst getekend voor de overdracht van 25 geodetische instrumenten aan het Techniek Museum Delft van de TU Delft. Het gaat onder meer om theodolieten die gebruikt zijn voor de Rijksdriehoeksmetingen, uitgevoerd door de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing in de periode 1879-1928, waaronder een theodoliet van Wanschaff met een randdiameter van 35 cm. Verder zijn er waterpasinstrumenten overgedragen en het beroemde slingerapparaat van prof.dr.ir. EA. Vening Meinesz 1887-1966). De instrumenten worden hiermee toegevoegd aan de collectie van historische geodetische instrumenten van de TU Delft, die in [het] museum van het gebouw van de voormalige faculteit Geodesie van de TU Delft waren opgesteld." (www. neg. knaw. nl) NVG-bezit verkregen De stichting kreeg van de geodeet ir. J.B. (Jan) van Reij uit Zuid-Frankrijk een ingelijste oorkonde van de 50th Permanent Committee Meeting of FIG in Den Haag in juni 1982. Het stuk bevat een vel van negen Amerikaanse postzegels van het jubileum inzake 200 jaar diplomatieke betrekkingen met Nederland (1782-1982). De aanbiedingszin luidt: "To our colleagues in the Nederlandse Vereniging voor Geodesie. From the members of the American Congress on Surveying and Mapping." (De zegels zelf hebben op e-marktplaatsen nog een bescheiden waarde.) Inleidingen van de door de NVG voor de FIG georganiseerde studiedag van 23 juni 1982 vullen geheel nummer 1982- 6 van NGT Geodesia, maar de aanbieding van de oorkonde werd niet verslagen. Adri den Boer GeoFort 'GeoFort voor wie weten wil wat waar is', is een in augustus verschenen boekje. Het onder deel 'Back to the past' geeft een uitwerking met ondermeer: 'Sextanten, chronometer en kompas. Oriënteren en navigeren voor de komst van satellieten. Probeer het zelf! Voorin het boekje staat ook een foto van de originele peilmerksteen in de kazernemuur op Afb. 1. Peilmerksteen op GeoFort in Herwijnen (foto Adri den Boer) 159

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 33