de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. (Pas met internet ging die privacy weer lichter wegen.) Sinds 1876 waren er ongeveer dertig uitgaven van deze gids verschenen, zo om de drie a vier jaar kwam er een nieuwe druk. Om ze beter beschikbaar te maken, besloot het Regionaal Archief Alkmaar alle exemplaren die het van Alkmaar bezit te digitaliseren en via internet doorzoekbaar te maken. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook die van andere gemeenten uit de regio aan de beurt komen. Een adresboek van rond 1970 van Den Helder staat er al op en markeert bij zoeken op 'landmeter' dat er ook een Landmetersweg kan zijn, naast personen met de naam (De) Landmeter. Het normale resul taat zijn mensen met het beroep van landmeter en minstens van het Kadaster staan er ook 'oud-landmeters' in, zo trots was men (nog?) op het vak. De opzet van de Adresboeken verschilde door de jaren heen ook wel, maar van wat vroeger kan ook informatie per organi satievestiging worden bekeken. Het komt zo Hypotheken en Kadaster. Kantoor Gedempte Nieuwesloot. J. W. Keiser, hypotheek bewaarder. C. Kooijman Klots, landmeter velddienst. J. J. Kuipers, A. C. W. van Woerden, kantoordienst. J. J. Hulskamp, beëedigd klerk (hypoth.) H. Engelsman, klerk (kadastr.) C. de Wijn, (hypoth.) Ajb. 6. Uit: Adresboek Alkmaar 1891 Bureau van den Landmeetkundigen Dienst. J, A. te Winkel, landmeter van het Ka daster, hoofd van het bureau. C. J. J. de Mazure, landmeter van het Kadaster. M, F. Ferwerda, landmeter van het Kad. A. Olie, landmeter van het Kadaster. R. Lunshof, landmeter van het Kad. G. G. Steemers, teekenaar van het Ka daster (veld-assistent). P. Rijtema, teekenaar van het Kad. Mej. A. Bijpost, teekenaar van het Kad. Mej. A. H. Boekei, teekenaar van het Kad Mej, M. D. Nopper, teekenaar v. h. Kad. W. Nijdam, teekenaar van het Kad. Afb. 7. ...en 1939 (adresboeken.geschiedenis- vanalkmaar.nl) over dat er tussen 1891 en 1939 bij het Kadaster in Alkmaar sprake was van groei. Adri den Boer Topografische Dienst weg uit Emmen "EMMEN - De Topografische Dienst ver dwijnt definitief uit Emmen. Alle 144 arbeids plaatsen worden verplaatst naar Zwolle. Afb. 8. Fragment gebouw van TD in Emmen in 2008 (foto Adri den Boer) De gemeente Emmen heeft jarenlang gepro beerd de dienst voor Emmen te behouden. Wethouder Gezienes Evenhuis kreeg het nieuws zo'n driejaar geleden en probeerde sindsdien het besluit terug te draaien. Naar nu blijkt, tevergeefs. Evenhuis wil nu zoeken naar compensatie voor het grote verlies aan arbeids plaatsen, vooral omdat de werkgelegenheids cijfers in Emmen niet erg rooskleurig zijn." (www.rtvdrenthe.nl, 24 september 2009) Schenking Topografische Dienst' "Met de schenking van 39 groot formaat en 85 klein formaat drukstenen door de voormalige Topografische Dienst [te] Emmen is sinds 24 september jl. het NSM een uniek stuk grafisch erfgoed rijker. Het betreft o.a. drukstenen van ruim 160 jaar oude stafkaarten, waaronder kaarten van Brabant en zelfs Valkenswaard en omgeving, en voorts diverse prenten. Bij de ontruiming van het depot in Emmen heeft een klein team van museumvrijwilligers liefst 6000 kg drukstenen en een eveneens geschonken 'benenpers' uit 1845 verhuisd. Een prestatie van formaat! Binnenkort zal een onderzoek 162

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 36