Varia: landmeten in Elsevier beschreven is hoe juist een oude landmeter de weg kwijtraakt en geen richting meer weet. Ik las het boek net tussen de gepensioneerdendag van RWS-DID (voorheen MD en AGI) op 17 september en de Donateursdag van de stich ting De Hollandse Cirkel op 1 oktober. Met de daar nog aanwezigen viel het vergeleken met de Finse landmetingskanselier' wel mee (als ik het me goed herinner). Adri den Boer De gedigitaliseerde versie van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1891-1940) bevat 50.000 pagina's die op internet gratis doorzoekbaar zijn op auteur, titel, illustrator, onderschrift bij afbeelding, jaar, deel en aflevering. De uitgever van weleer bundelde steeds zes maandelijkse afleveringen (met doorlopende paginanummering) en voorzag die van een gecumuleerde inhoudsopgave. In totaal verschenen honderd delen, met in elk deel een halve jaargang (en best nog antiquarisch te koop). Minister Ronald Plasterk (OCW) nam de webstek al in januari 2008 in gebruik, maar De Hollandse Cirkel had tot dusver andere prioriteiten dan het 'slechts' doorgeven van enkele landmeetkundige fragmenten hieruit. Adri den Boer kunnen lezen en schrijven, ten minste hunne naamteekening kunnen zetten, en een in de Nederlandsche taal gesteld adres op een brief kunnen ontcijferen. Verstaan zij een weinig van het boekbindersambacht dan rijst hunne waarde zeer. Begrijpelijk is het, dat, als zij eenmaal eene plaatsing gevonden hebben, zij daarin zoo lang mogelijk trachten te blijven. De man in het witte buisje was al 14 jaar op hetzelfde bureau werkzaam, en zijn collega in wat donkerder kleeding aan de andere zijde van het instrument staande reeds 6 jaren in mijn dienst, beide welopgevoede Javanen, vol ijver voor hun werk. Als tegenhanger van de theodoliet staat aan de andere zijde van de plaat een waterpastoestel, omgeven door wat men zoude kunnen noemen de bedieningsmanschappen. Aanvoerder van de Javaans werkvolk "Achter en naast de op een drievoet opgestelde theodoliet bevinden zich de oppassers, die op het bureau en het werk dienst deden. Oppasser in gouverne mentsdienst is eene van de meest begeerde betrekkingen voor den Javaan. Behalve, dat zij goed betaald worden, hebben zij veel vrijen tijd, de militaire bureaux in Indië zijn slechts een zestal uren van den dag geopend; maar daarenboven staat zulk een quasi gouvernementsambtenaar in de oogen van het mindere volk goed aangeschreven. Voor het meeren- deel zijn de oppassers beschaafde inlanders, de meesten moeten Afb. 1. Javaans werkvolk met theodoliet en waterpasinstru ment (Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1894-1) 165

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 39