Adri den Boer Op 1 oktober 2009 hield de stichting De Hollandse Cirkel haar 1 l^e Donateursdag in het Kadastergebouw te Arnhem-zuid (ooit kadastrale gemeente Elden?). Godfried Bamasconi van de Raad van Bestuur van het Kadaster bekende in zijn welkomstwoord zelf verbaasd te zijn dat het Kadaster pas voor het eerst gastheer was op zo'n dag. (De Donateursdag 2002 bij de TDN in Emmen was nog onder het Defensievaandel.) Zijn ZBO is er immers van overtuigd dat het verleden moet worden gekend om de toekomst in te vullen. Het historische bewustzijn had volgens hem ook met de 'trots in de Kadastercultuur' te maken. Ook zou deze passen in de Kadasterlijn 'om in de geo-industrie een bedrijfstak te hebben die volwassen is en daar horen toekomst èn verleden bij'. Opnieuw sprak Barnasconi zijn zorg uit over de situatie bij de vakopleidingen en de cohesie daarin en memoreerde hij de stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie tot verbetering van dat alles. De Kadastervestiging Arnhem was volgens hem 'het mooiste Kadasterkantoor en nog in eigendom'. Het jonge bedrijfsmuseum zag hij als een resultaat van de tien gesloten kantoren in den lande (en Emmen volgt nog): 'Als je zoveel kantoren sluit kom je in hoeken en gaten van alles tegen en daar moetje verant woord mee omgaan.' Gestage groei Stichtingsvoorzitter Herman Quee was blij met de opkomst van tegen de 70 personen. Als altijd was er weer groei in donateursaantallen (nu 127 personen en 26 bedrijven). In zijn vooruitblik voorzag hij de presentatie van de digitale edities van Geodesia, NGT en De Hollandse Cirkel op het GIN-congres in december. Ook wist hij voor 2010 van aandacht aan het 125-jarig jubileum van de Rijksdriehoeksmeting en van revitalisatie van het NAP-monument in de Stopera. Penning meester Guido Quick van de fusievereniging GIN (2003) ontving van Quee een chocolade Abraham, omdat 50 jaar geleden de stichting NGL en het blad Geodesia startten. (Dit naar Johannes 8 vers 57: "De Joden dan zeiden tot Jezus: "Gij hebt nog geen vijftig jaren en hebt Gij Abraham gezien Henk Leenders, voorzitter van de werkgroep Historisch Geodetisch Beeldmateriaal, gaf een plaatjesrijk verslag van de stand van zaken daarbinnen (tot een ansichtkaart uit 1929 van professor Vening Meinesz aan professor Heuvelink toe). Kadasterhistorie '200 jaar Kadasterhistorie: een poging tot bewaring' was de titel van de voordracht van Zacharias Klaasse, beheerder van het bedrijfs museum van het Kadaster i.o. Hij memoreerde dat het Kadaster, opgericht in 1811, met vanaf 1812 56 bewaringen, op 1 maart 2011 200 jaar bestaat en dat dat waarschijnlijk wordt gevierd. In 2007 werd nog het 175-jarig bestaan gevierd, waarbij men uitging van het gereed komen van de laatste kadastrale kaart in 1832. Klaasse zag als oorzaak van die merkwaardige jubileum-tijdrekening 'dat het Kadaster jaren lang werd gedomineerd door de landmeters en toen waren hun kaarten klaar'. (Zie ook de column 'Kadaster 175 jaar?' in De Hollandse Cirkel 2007-4.) De aloude scheiding tussen het Kadaster en de Openbare Registers was volgens herinnerings manager Klaasse nog steeds te zien aan de Afb. L 'Abrahamvan DHC-voorzitter voor GIN-penningmeester (foto 's 1-11 Adri den Boer 1.30

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 4