Reacties op te klimmen, zooals mij vergund werd (den ladder die daarvoor gebruikt wordt brengen zij zelf mede en nemen zij ook weer mee terug), - in dat geval krijgt ge wat af te kijken. Meer dan veel. Ik zal u met de opsomming der oorden en steden en gouwen die dan onder uw oogbereik zijn, niet vermoeien: er zou wel een beginnen maar geen uitscheiden aan zijn. Nu eerst begrijpt ge hoe de Amsterdamsche Medicinae Doctor Krayenhoff, die door zijne van 1802- 1811 verrichte triangulatiën den grondslag heeft gelegd der Nederlandsche topografie, er toe kwam hier een zijner sienjalen op te richten. Nu begrijpt ge mede waarom de heeren der rijksdriehoeksmeting nog steeds dit punt voor hun primair driehoekennet vasthouden, zooals het vierkante steenen paaltje verraadt aan den voet van den toren, waarin gegrift staat: aan één zij RIJKS|DRIEHOEKS| METING en aan de tegenover gestelde 1889, en waarvan ook blijk geeft het herstellen van den toren, dat net een paar jaar geleden opnieuw geschied is." Uit: G.A.N. Scheltema Een weinig bekend hoekje van mooi Nederland, in: Elsevier 's Geïllustreerd Maandschrift 1901-1 (jan.-juni), p. 398; ook op www.elseviermaandschrift.nl Op de Donateursdag vernam ik van Ludo Boeije dat op de ANWB-informatieborden van de Peellimieten de lengte van de provincie grens tussen de Vredepaal en de Eijndepaal was gewijzigd van 46 in 21 km. Ook in het artikel "Historische Peellimieten 1716'weer zichtbaar' in het vorige nummer was uit lokale bronnen de foute lengte van 46 km gepubli ceerd. Dankzij internet was te vinden dat de foute lengte heel vaak werd overgenomen en minstens al werd benut in het persbericht van de gemeente Deurne van 11-11-2008.... Communicatie-medewerker Trix Vertogen van die gemeente mailde desgevraagd als uitleg: "Wat betreft die afstanden, die afstand van 46 km was fout en het feestje rond de Peellimieten was de gelegenheid om die fout aan te passen. Ze hebben destijds de dubbele afstand gemeten, uiteindelijk bleek het 21 (of 23?) km te zijn. Een leuke reden, tja, ik denk dat ze een beetje in de war waren met al die grenspalen en de afstanden ertussen..." Het verschil tussen 21 en 23 km is mogelijk die tussen de afstand linea recta en die over de geknikte grenslijn. Adri den Boer Deel 47, Kampen, van de Heemschutserie (1946), noemt ook beide stenen van Thomas Berendtsz. Leen Aardoom Chris Nelis attendeerde er op de Donateurs dag op dat 'Donald Duck als landmeter', waarvan in de column van nr 2009-3 antiquari sche verkoop werd gesuggereerd, zo oud niet is. Er hoeft maar op internet en in stripwinkels te worden gekeken om te zien dat die verkoop toch klopt, maar het in de column mankerende verschijningsjaar van bundel 130 wordt graag alsnog vermeld: 2007. (Het openingsverhaal was wel eerder - incompleet - gepubliceerd in een Dagobert Duckalbum uit 1985.) Geo-Info 2007-3 besteedde op p. 311 royaal aandacht aan het verschijnen van bundel 130. Adri den Boer Henk Holsbrink reageerde op de column over 50 jaar Geodesia in nummer 2009-3. "De opmerking waarin over het aanvankelijk negeren door K en L het woord 'arrogant wordt gebruikt is herkenbaar: ik heb het destijds volop ervaren. Van 1959-1962 was ik afdelingsbestuurslid van VTAK in Zeeland en heb ik het vaak meegemaakt. We 'bestonden vaak niet, maar we deden wèl het werk. Officieus was er wel waardering voor wat we konden, maar officieel niet, omdat het wellicht een bedreiging zou kunnen worden voor het corps afgestudeerde landmeters. Wat zijn de tijden veranderd." 167

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 41