TOPOGRAFISCHE DIENST DEPENDANCE DELFT Afb. 11. Ontdekken Jan Stehouwer en Henk Hol shrink weer een foutje? Afb. 12. Theodoliet van G. DE KONINGH te Arnhem, met instrumentno. 3215 (foto 's 12-14 Nicolas de Hilster) Afb. 8. Eén van de vele achterhaalde bordjes Afb. 9. Zorgen om multifunctionele tafel- coördinatograaf bij auteur René van dei- Schans en redacteur Frans Jansen? Afb. 10. Steendrukherinneringen Afb. 13. Dienstfiets in ruste 133 KAARTVERKOOP 8.30 -12.30 13.30 -16.00 UUR

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2009 | | pagina 7