'Polimetrum Voor de allereerste theodoliet gaan we terug naar 1512. In dat jaar werd een nieuwe editie van het werk van Gregor Reisch met de titel Margarita Philosophica uitgegeven. Erin staat een instrument afgebeeld dat door Waldseemüller 'Polimetrum' genoemd werd. Waldseemüller had hem gebruikt voor het karteren van de Lorraine- en Rijnvalleien. De kaarten van deze twee gebieden werden door hem in 1511 gepubliceerd en het meetwerk moet dus in de jaren eraan voorafgaand uitgevoerd zijn. Qua constructie lijkt zijn instrument sterk op dat van Digges; een horizontale cirkel met index-arm en een halve cirkel met vizieren als verticale rand. 7 De theodoliet stamt dus uit het begin van de 16de of wellicht zelfs uit de 15de eeuw. Toch zou het tot drie eeuwen na Waldseemüller duren voordat het instrument algemeen in gebruik kwam. De reden hiervoor waren twee andere instrumenten die in de 16de eeuw het licht zagen. In 1590 publiceerde Cyprian Lucar zijn werk A Treatise Named Lucarsolace. 8 In dit werk laat Lucar diverse instrumenten zien, waaronder de plane table (planchet) en de 'wyer line'. Deze laatste zou later in Engeland bekend worden als de chain en bij ons als meetketting. Concurrenten Beide instrumenten waren geduchte concurrenten voor de theodoliet. Van het planchet was weliswaar reeds in 1644 bekend dat "for this purpose [het in kaart brengen van de onderlinge ligging van twee plaatsen] the Plane Table is not the fittest instrument, but rather a Theodolite or Peractor, or some other of that kind..." (origineel cursief). 9 De peractor was qua ontwerp in grote lijnen gelijk aan het instrument van Digges, maar met een quadrant als verticale rand. De meetketting daarentegen zou lang stand houden. De ketting werd namelijk niet alleen gebruikt als afstandmeter, maar ook om hoeken te meten door driehoeksmeting. Hierover schreef John Gray in 1737 dat met de ketting hoeken bepaald konden worden met een nauwkeurigheid van circa 6 boogminuten, terwijl dit slechts 10 boogminuten was voor de theodoliet. De theodoliet van Sisson zou echter ook reeds een nauwkeurigheid hebben gehad van circa 6 boogminuten, maar dat was bij Gray kennelijk óf niet bekend, óf hij was een andere mening toegedaan.10 51 Walseemüller 's Polimetrum Landmeetgereedschap uit het werk van Cyprian Lucar 6 Ibid. 7 Idem, pp. 9-10. De edities 1508 en eerder tonen het instrument nog niet. 8 Idem, pp. 77-81De auteur noemt 1600 als publicatiedatum, waar dit 'London 1590' dient te zijn. 9 R. Norwood, The Sea-mans Practice, Contayning A Fvndamentall Probleme in Navigation, experimentally verified As also in the Plotting and Surveying of places London 1644, p. 11 10 A.W. Richeson, English Land Measuring, p. 153 jgttmfmun aMaMLa#'twJifc De secundaire as met quadrant van een Peractor

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2012 | | pagina 13