*-■' il'-1 0 *T' De aanbesteding vond plaats op 29 mei 1741, waarna het werk vanaf Den Bosch een aanvang nam om de eerste verharde weg in Brabant aan te leggen. Toelichting De onderhandelende partijen hadden ieder een eigen agenda. De Raad van State wilde voor de handel een snelle en goedkope verbindingsroute met zo weinig mogelijk oponthoud. De stad Den Bosch had vooruitzichten op een lucratieve centrale positie in het handelsverkeer ten koste van Zeeland en Breda. Luik kon de Oostenrijkse Nederlanden dwarszitten door het doorvoerverkeer terug te dringen en inkomsten uit eigen tollen te verwerven. Het gemeenschappelijk belang was spoed, omdat men nooit kon inschatten hoe lang de oorlog zou gaan duren. Bij het overleg over het aantal tolhuizen wilde de Raad van State een zo klein mogelijk aantal, omdat deze veel oponthoud konden veroorzaken, terwijl de stad Den Bosch er juist meer wilde vanwege de inkomsten. Eveneens moest men in de gaten houden, dat men zich niet de markt uit zou prijzen, waardoor ook Luik in de problemen kon komen. Eén van de meest voorkomende oorzaken van vertraging was het meningsverschil over het gewicht van de vracht. Om dit probleem op een snelle en tijdsbesparende wijze op te lossen had Van Amelsvoort twee weegbruggen bedacht4 en dit idee in het overleg aan de orde gesteld om daarmee een groter aantal tollen binnen te halen voor de stad. Zijn uitvinding, die (ï/n huj f p&tHp&n, ^Ooaitf- küffjfcn i'w A- ~t*l t ttye** /tC **-»«ynjiöïtti uéa/£t Jfyer ifve UKfA't 6*ré ye*v**/ftt c V'« *~aaffte pr//Aft*/ A 40» Ut &f C- -/>"*'& i tfi# of frp fty- Kfot 'JCjT'1 '/n*/ i»f -£ #W" X/A (Wt-hPb jfa A f~ P C >l'*C A E A»- E B- E 4>>r~£- Cf-B A| c E- P—R fe A^.p E Ci D K •lit-»*" B "Iflf 1" w «JV» - luw M«° f rfflT f^öö aa«* 2-fo* iSeo 'l Pre ■j ÏdO - >40» ïf»» iSmc Ioe* l t' - C3> p5> 4 J» c2> na» A. J& f-*~ 4*rr%' S-4t/e-0/£)e* )e 1b- Sl~ /iCn/ f/Gk- «W<afr f«" V<t ffn/ift,. AA,-BB fc*,/ iï/fy Aj flirttyS» iZ& X's {ty\ P &*/t'fS #w/ d/t*/iW« »w 4 (Tl** ^7v») ***jy JifSfa A ftïét>*yfa/its^ -fa Vt*y< yS^* ft flU*. GS #y' c PE pwr-l fa tf? fJ> j fa~ fG £p% Q/*'Céë_/f*<& ^/-P <J/<W fa. aésuv** séf***.*** &OA* 9 fw nJj (A £+t)e dh 55

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2012 | | pagina 17