Astronomische plaatsbepaling, zeemansgidsen en hydrografie in de 17 de eeuw voor 100 gulden gefabriceerd kon worden, werd door de Raad van State niet in het octrooi opgenomen, zodat de tollen niet van een weegbrug werden voorzien. Men bedacht later een administratieve oplossing met boetes voor degene die het gewicht fout had beoordeeld en stond een afwijking van 10% toe. De beweegredenen van de Raad van State kennen we niet, vermoedelijk verwachtten zij een extra punt van onenigheid bij het plaatsen van de vrachtkar op de balans, waarbij het zwaartepunt van het totaalgewicht precies boven de uitgepaste markering moest liggen.5 Een kostenverhogende factor was ook het jaarlijks voorgeschreven ijken van de gewichten, daarom ging Van Amelsvoort er bij zijn eerste ontwerp prat op dat hij met maar vijf gewichten 4000 pond in onderdelen van 200 pond kon afwegen. Uiteindelijk werd de minimale afstand tussen de tollen voorgeschreven op drie kwartier gaans, dus 4238 m. De ontwerpen van de weegbruggen verdwenen tussen de notulen, waardoor we 270 jaar later opnieuw aandacht aan de uitvinding van landmeter Van Amelsvoort kunnen besteden. Jeroen Mohrmann 1-» tylj IV! cqmtenant theorie et LA In de Gouden Eeuw van de astronomie en wiskunde werd door middel van hydrografische en geodetische survey's een systematiek ontwikkeld waarmee, op eenduidige manier, sterposities met geografische posities gekoppeld werden. Deze werkwijze vormde de basis voor op elkaar passende hydrografische en geodetische kaarten. Aangetoond zal worden dat in dit proces de universiteiten te Leuven, Leiden en Franeker een sleutelrol speelden. Lang voordat hét Lengtegraadprobleem door de Britse overheid in 1714 gedefinieerd werd was dit al door de klassieke Griekse en de Chinese astronomen en wiskundigen op hoofdlijnen opgelost. De Chinezen beschikten rond het begin van de westerse jaartelling over astronomen en wiskundigen die met hun hoekmeetinstrumenten en tijdmeting onze moeder aarde door middel van "zeeplaatsen" aan de sterren koppelden.1 Zij berekenden de geoïde en onderwezen deze kennis aan de hand van een sterrenglobe (ook wel: armillairsfeer).2 Andere oude beschavingen hadden hiervoor vergelijkbare oplossingen, die in naslagwerken, zoals van Moritz Cantor (zie noot 12), beschreven worden. Vervolgens zorgden de Jezuïeten in de periode 1534-1773 voor de omzetting van de klassieke Chinese wijsheden naar de vakken astronomie, hydrografie en wiskunde zoals die, in de laat-16de en de 17de eeuw in Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje en de Nederlanden 56 4 Tijdens het wachten in de file voor de tol? 5 Een tweewielige kar met een gewicht van ca. 2000 kg is moeilijk te verplaatsen, zeker op een weeginstallatie. ACTtóVE DE TOVTES LES LA NAV^AOL.V fit* It Tft bind I'cqun HICHEC si I jyic"ntwiise.» »r Titelpagina van een der oudste gedrukte hydrografische studieboeken, geschreven dooi de Jezuïet Georges Fournier (1595-1652): Hidrografia 1643

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2012 | | pagina 18