Forten en (vuur)torens als primaire triangulatiepunten Wie middeleeuwen en renaissance zegt kan haast niet om het fenomeen forten bouwen heen. Hierbij was niet alleen een fort als solide verdedigingswerk belangrijk, maar zeker ook de infrastructuur eromheen.24 Zowel de fysieke sterkte, de plaats van de bewapening en de munitie-opslag alsmede de (zee)weg naar een fort moesten aan vele eisen voldoen. Voor (koloniale) forten was de aanwezigheid van een, liefst beschutte, ankerplaats, geschikt voor grote schepen, een voorwaarde zonder welke aan- en afvoer van mensen en goederen niet denkbaar was. Dit laatste maakte dat er heel wat gemeten, gerekend en gepland moest worden voor er daadwerkelijk met de bouw van een fort begonnen kon worden. De noodzakelijke (triangulatie- ofwel meettorens), boeien en bakens waren dan al aangebracht. Juist bij het bouwen van een fort is te constateren dat de vakken geodesie en hydrografie hand in hand gingen. Als voorbeeld het fort Nieuw Amsterdam op Manhattan (tabel 3 regel 5) dat in 1625 gebouwd werd. Bij de voorbereidingen van de bouw van dit fort werden dieptemetingen uitgevoerd ten opzichte van een triangulatietoren op Dieptemetingen uitgevoerd vóór de bouw van het koloniale fort Nieuw-Amsterdam te Manhattan N. Y. in 1625 de wal. Dit vaste punt werd dan "zeeplaats" genoemd en gemarkeerd met de landsvlag. In zeemansgidsen werden detailtekeningen gegeven om ter plekke met kustprofielen, bergen en andere, visueel makkelijk herkenbare punten zo veilig mogelijk naar de ankerplaats te navigeren. Te beginnen met de West-Europese havens werden tevens getijdetafels in de 17de-eeuwse zeemansgidsen opgenomen. Kortom: 17de-eeuwse hydrografische kaarten gaven waterdieptes, bergen en aanwezige boeien en navigatiebakens aan ten opzichte van triangulatiepunten ofwel zeeplaatsen.25 Tabel 3. Enkele 17de-eeuwse Nederlandse koloniale forten No naam fort bouwjaar lokatie 65 1 Nassau 1612 Goudkust, Afrikaanse westkust 2 Kijkoveral 1616 Guyana, Essequibo-rivier 3 Orange, Adriaansz en Nassau 1616 Drie forten aan de Amazone rivier 4 Orange 1623 Noord-Amerika, Hudson-rivier, Albany 5 Nieuw Amsterdam 1625 Manhattan, New York 6 Oranje 1630 Brazilië Pernambuco, haven Recife 7 Eerste Waterfort 1634 West-Indië, Curagao 8 Amsterdam 1635 West-Indië, toegang St. Annabaai Curagao 9 Ma u rits 1660 Brazilië, Pernambuco, haven Recife 10 Nieuw Amsterdam 1665 Suriname-rivier, Paramaribo 11 Zeelandia 1667 Suriname-rivier, Paramaribo 24 Kurt Hawlitschek, Johann Faulhaber 1580-1635. Eine Blütezeit der mathematischen Wissenschaften in Ulm, 1995. Uitgegeven door de Stadtbibliothek Ulm als band 18. Hawlitschek schrijft hierin over ingenieurs wetenschappen als de combinatie van astronomie/wiskunde en meetinstrumenten. 25 Het meten van waterdieptes ten opzichte van een astronomisch bepaald punt op de wal (zeeplaats) werd al in de oudheid gedaan. Zie hiervoor Ehud Galili, A group of exceptionally heavy ancient sounding leads: new data concerning deep-water navigation in the roman Mediterranean, in The Mariner's Mirror vol 96 no 2 (May 2010), p. 136-148

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2012 | | pagina 27