Reacties Geboortemoment Kadaster In nummer 2012-1 is gepubliceerd welke antwoorden de stichting DHC mèt de vragen uit de beursstand van 2011 op de website zette. Daarin staat dat het Kadaster zijn geboortemoment ziet op 1 januari 1832. Dat is bezijden de waarheid. Bij de wet van 2 januari 1832, Stb. 1, werden de berekeningen voor de grondbelasting gebaseerd op de uitkomsten van de kadastrale opmetingen. Dat was wat voorbarig, want het Kadaster was toen nog niet gereed. Daarom werd bij wet bepaald dat de eigenaren bezwaar mochten maken tegen de grondbelastingaanslagen gedurende 1832. Bij wet van 31 december 1832 werd die termijn zelfs verlengd tot 30 juni 1833. Per 1 januari 1833 zouden de plans, aanwijzende tafels en perceelsgewijze leggers wel zijn vastgesteld. Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1832, nr. 25, werd de Minister van Financiën echter reeds gemachtigd om voor de grondbelasting uit te gaan van een volwaardig kadaster per 1 oktober 1832. Die datum ziet het Kadaster als de officiële invoeringsdatum. Dat geldt niet voor Limburg: door de staatkundige troebelen werd het kadaster daar pas in 1842 ingevoerd. Ouderdom theodoliet Naar aanleiding van de vraag 'Hoe oud is de theodoliet?' in DHC 2012-1 bijgaand een plaatje met tekst uit de 16de eeuw. Dit gaat over de Britse astronoom/wiskundige Leonard Digges (1546-1595) waarmee "tijdschriften digitaal" al 5 treffers geeft. De oudste is een bespreking door R. Lunshof van: Edmond R. Kiely, Surveying Instruments, in het Tijdschrift voor K&L van augustus 1951. Deze bevat de zin: 'De naam 'theodolite' wordt voor het eerst gebruikt door Leonard Digges (ongeveer 1550)'. Mijn idee hierover is dat ook in de oudheid - denk daarbij aan het bouwen van piramides - een soortgelijke theodoliet, zonder telescoop, onmisbaar was. Jeroen Mohrmann NB Een reactie ter zake van Nicolas de Hilster is als artikel opgenomen. Theodolietgebruik uit een latere editie van Pantometria van Digges (Londen 1591) Zacharias Klaasse Longimctra. 4-3 82 watcwt». M», tScliigfc;S liitefta! wt> tuftr mét' ipy ramify i.liittiir cnimfotö'-" war Traa) D. i" C r iiï dlia SjtfciTrirc c' .'nu')'.) v >>i ujónliwimnr fiiftMwanfipa» to prt ik2>i(ta«ttlrticf e«n uit firn'if piorcaSiitiK po»Bos!afo™fETpoiiriMi«(WMSB>iê»Mt(>fwil!i!!ïil!i!flW£ LttfslfriratngT'e oSborne Bt8lsSni»Ptto!iSt raitraisroHH'iiir)!rn(,;j|3C»<o.'itj!- ii)Cti[ii!iiïtottttiti(WTiChi50i.nt)fTtimti';;ti!itoMtifpo»ijjnt!!ialac tbc tot!» Sit- nièmiats^wmawtepoKtcOtEatiffciKctDjitaCE. vr. Essm-iiP.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2012 | | pagina 44