Instrumentmakers en Prettsiedraaier InttrumentmaKeril c. J. van Leeuwen hij de ruimte om met inkoop, reparatie/revisie en verkoop zaken te doen in tweedehands arti kelen: een huisvlijt-figuurzaagmachine, een vruchtenpers, een open haardje en - ten slotte zomer 1944 - was bij hem voor ƒ600 een Kodak filmapparaat met projector te koop.13 In die jaren voor meer mensen met twee rechterhanden een manier om aan de kost te komen, maar voor professioneel instrument maker Van Leeuwen opmaat tot een mogelijk bestaan als gevestigd zelfstandig ondernemer. Het ligt voor de hand te vermoeden dat hij ge noemde handel slechts als liefhebberij of bij verdienste had en na zijn vestiging in Delft in 1941 - en misschien zelfs daarvóór - een werkrelatie had met de Technische Hogeschool en/of met de Meetkundige Dienst, maar voor dat laatste is geen aanwijzing gevonden. In speciale instrumenten, optiek en revisie Met een toekomst als ondernemer voor ogen, meldde C.J. van Leeuwen zich in 1945 bij de Delftse Kamer van Koophandel, om per 1 de cember van dat jaar in die branche te worden ingeschreven.14 In april 1946 startte de onder neming aan de Oostsingel 125, ten huize van Wasserij Oosterhoff; inwonend, hield Van Leeuwen kantoor in de Van Bossestraat 47. Daar nog steeds, bracht hij zijn instrument makerij in februari 1947 over naar het toen malige adres Haarsteeg (tegenwoordig Claren- straat) 1a,15 plaatselijk aangeduid als pakhuis. Intussen wonend (en kantoorhoudend?) in de Van der Madestraat 27, begon de jonge onder nemer in maart 1948 met de werving van per soneel: "Voor de fabricage en reparatie van landmeetkundige en luchtkaarterinstrumenten" zocht hij in de Haarsteeg instrumentmakers en een precisiedraaier voor de bediening van zijn "uitsluitend nieuwe machines".16 Bruisend van ambitie, gunde hij blijkbaar ook zijn jongere collega's in de regio Leiden, waar hij opgroeide en zelf het vak leerde, een interessante baan; misschien toch wat overmoedig door het suc ces dat prof. Roelofs intussen in het buitenland g f vraogcL, vwr fabricage *n reparatie von tantffneaEkundliga an lucht kurbavrinitrvrnfefitarit mirt Ets I uJ tand nlauwa mi china®, KaarflMg 1*. DtLFt, T«L 1B+4 Door de Delftse kunstenaar Jan Rot (1925-1983) met smeedwerk versierde klok, door het personeel van Instrumentenfabriek C.J. van Leeuwen aangeboden ter gelegenheid van bedrijfsjubileum. Foto: J.H. van Leeuwen Advertentie in Leidse Courant, 2 maart 1948. Bron: www.delpher.nl Inkijk in de Haarsteeg vanaf de Koornmarkt, omstreeks 1960. Rechts (achter de slagerij) eertijds de ingang van instrumentmakerij van C.J. van Leeuwen. Uitsnede foto W.L. van der Poel, coll. Erfgoed Delft e.o., B&G objectnr. 117064 13 Delftse Courant, advertenties 24-12-1942 -18-7-1944 14 Nationaal Archief, archief Kamer van Koophandel Delft, Handelsregister 1921-1995, inv. nr. 6990 (KvK Delft) 15 KvK Delft 16 Leidse Courant en Leidsch Dagblad 2-3-1948 11

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 13