3 heel genomen was het natuurlijk het belangrijk ste dat het ruimteprobleem vanaf voorjaar 1952, zowel zakelijk als privé, voorlopig tot het verleden behoorde. Afscheid van de geodesie In zakelijk opzicht voorlopig, want Van Leeu wen keek vooruit en kreeg gaandeweg meer en meer omhanden. Richtte hij zich - getuige zijn personeelsadvertentie24 - aanvankelijk nadruk kelijk op de geodetische markt, met 'speciale instrumenten, optiek en revisie' was zijn missie toch breder. Stellig was hij in 1941 met het oog op de geodesie uit Zwitserland overgekomen en was het zonneprisma waarschijnlijk zijn eerste grote opdracht. Misschien zelfs was die opdracht in 1945 aan leiding geweest om zich als ondernemer bij de Kamer van Koophandel te melden en had hij het logo met 'de waterpassende leeuw' als ken merkend daarvoor gezien, maar intussen lagen de kaarten anders. Hoewel het zonneprisma - intussen ook gepatenteerd in Amerika, Enge land, Duitsland, Zwitserland en Italië - wereld wijd toepassing vond, bleef het een 'speciaal' instrument, waarnaar de vraag achterbleef bij Van Leeuwens verwachtingen. Verder was in Delft de geodetische klantenkring ten slotte maar beperkt; en dan nog alleen klanten die zich met eigen personeel en wederzijdse hulp binnen hun moederorganisaties (de TH en de Rijkswaterstaat) zelf wisten te bedruipen en dienstverlening van buiten minder nodig had den dan zich eerder liet aanzien. Anderzijds was er een toenemende vraag van de zijde van nieuwe klanten, meest kleine, die om inciden tele klussendiensten kwamen, maar ook wel grotere met vragen die op termijn zakelijk per spectief boden. Naar verluidt zakelijk minder bedreven, ging de inventieve Van Leeuwen graag op alles in en toen de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij ten behoeve van de exploratie hem verraste met een bestelling van tien zonneprisma's, kon hij daar door drukke bezigheden anderszins niet één-twee-drie aan voldoen.25 Een gemiste kans, die in 1953-1954 de aanleiding kan zijn geweest dat de firma Wild, Heerbrugg de productie van het zonne- prisma overnam. Na consultatie van prof. Roe- lofs zal Van Leeuwen zijn rechten aan zijn vroegere werkgever hebben overgedaan. In de loop der tijd kreeg Van Leeuwen een brede klantenkring en een daarbij passend gevarieerd assortiment: van kunststof schrijfplaten (bor den voor formulieren met metalen klemsy steem) voor de firma Samsom te Alphen a/d Rijn en verkantingsmallen (hardhout met een niveau en met aluminium meetbekken aan de uiteinden) voor de Nederlandse Spoorwegen tot een in samenwerking met de Bredase oog arts dr. G.(J.M.) Wiegersma in 1950 ontworpen en in 1952 gepatenteerde (oogoperatie- schaar.26 Daarbij kwam zijn groeiende belang stelling voor de mechanisatie van fotografische 13 Vroege uitvoering (kort na 1950) van zonneprisma, in houten kistje. Foto: J.H. van Leeuwen. Detail binnenzijde deksel opbergkistje met verleende patenten ("Otherpatents pending") en logo "Van Leeuwen, Delft", zwart op goudkleurig papier. Foto: J.H. van Leeuwen SOUfl- PfllSM Prol R Ra-doii Netherljr.:i. Ter vergelijking: binnenzijde kistje jonger zonneprisma met vermelding patenten en logo, wit op zwart. Coll. TU Delft. Foto: Joop Gravesteijn 24 Noot 16 25 De Klerk 26 www.mijnoctrooi.rvo.nl/Eregister, nr. 71462 bolap- iP r i m jpprl MT.Wfll? Dt Pi» biiu; pm ib+É-?i VMLE[1/AÏN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 15