Colofon Het Tijdschrift De Hollandse Cirkel is een periodiek van de gelijknamige stichting. De stichting werd opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belangstelling voor het verleden van de geodesie. De volgende instellingen zijn deelnemer van de Stichting De Hollandse Cirkel: Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine Kadaster TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Onderzoeksinstituut OTB Rijkswaterstaat dienst Centrale Informatie Voorziening 2912 CV Nieuwerkerk aan den IJssel telefoon: 0180-314870 e-mail: redactie@hollandsecirkel.nl A.M. den Boer (hoofdredacteur) N. de Hilster F. Jansen Z. Klaasse Bestuur Stichting De Hollandse Cirkel prof.dr.ir. L. Aardoom (ere-voorzitter) dr.ir. H. Quee (ere-voorzitter) prof.dr.ir. M. Molenaar (voorzitter) ir. J. van der Linde (secretaris) ir. T. Ligteringen (penningmeester) dr.ir. B. Alberts ir. J.G.A. Jansen K. van der Hoek prof.mr. H.D. Ploeger ir. R.C.J. Witmer drs. L.C. Palm drs. P.W. Geudeke dr. F.W.J. Scholten dr. H.G. Heijmans Bureau Stichting De Hollandse Cirkel ir. S. Dijkstra (coördinator) Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn telefoon: 088-1835046 of 06-22992758 e-mail: sieb.dijkstra@hollandsecirkel.nl www.hollandsecirkel.nl e-mail: j.a.j.marissen@hollandsecirkel.nl Abonnementen Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar en wordt gratis verspreid onder de donateurs van de Stichting De Hollandse Cirkel (minimum donatie 30,-- per jaar voor personen, 15,-- per jaar voor studenten en 125,-- per jaar voor bedrijven en instellingen). Tijdschriftabonnementen voor bibliotheken 16,-- per jaar. Losse nummers 7,--. Bankrekeningnummer: NL40ABNA0517015757 ISSN-nummer 1566-3442 De stichting is een ANBI, zie www.belastingdienst.nl/anbi 2016. Het overnemen, evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. Kistje zonneprisma (zie p. 13) Redactie-adres Verzetsstraat 76 Redactie Tijdschrift De Hollandse Cirkel Raad van Advies Stichting De Hollandse Cirkel Website Stichting De Hollandse Cirkel SOLAR- PRISM Prol R Rofllofs- Netherlands U SA Pri 7 KJ 337 D R FSOI* T Briirth fy 65$ Nd!K p.l éx 6*' S-iii P*I 2Ó5 67» TV Pi 2 F Nf VAN LEtUWEK

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 2