Kartering Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst - Serie IIIMaas 29a -1959'. De opbrengst was maar €18, maar er was dus interesse. In december volgden later oudere rivierkaarten, en omdat de naam van de metende Rijkswater staat daar te bescheiden nog op ontbrak heten ze kaarten van de Topografische Inrichting ('Groot formaat weinig voorkomend', terwijl de oplaag 300 ex. was). Het ging om: Blad 5 Waal, 1873, Blad 15a Noord, ca 1920 en Blad 4a Pannerdensch Kanaal/Nederrijn, 1932. Opbrengsten: €65, €6 en €20. Begin december werden aangeboden: 'Noord Brabant; 24 waterschapskaarten -1906-1928. In segmenten op linnen gemonteerd. In uit muntende conditie. Afmeting kaartbeeld: 24 x 40 cm. Afmeting volledig blad inclusief legen da en beschrijving varieert per kaart. Conditie van alle 24 kaarten: uitmuntend. Enkele kaar ten hebben een lichte verkleuring aan verso. Behelst: 24 verschillende Brabantse water schapskaarten 1:10.000(Waren waterstaats- kaarten 1:50.000 van RWS, red. DHC.) De op brengst was €85. Later in december volgden negen waterstaatskaarten van de Peel uit de periode 1889-1951 met als opbrengst €42 en als samensteller 'Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst". (Dat was echter de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat, die taak ging pas in 1983 naar de Meetkundige Dienst 'waar een andere cultuur heerste', aldus het geschiede nisboek van die kaart, red. DHC) Apart was ook de 'Nieuwe etappe-kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200.000 Vervaardigd op het Topogra- phisch Bureau van het Departement van Oor log 1848'. De toelichting: Bijzonder gedetail leerde kaart. Voor het eerst werd op deze kaart voor het gehele land de verharding van de we gen als informatie gebracht, zij het dat dat heel moeilijk op de kaart te onderscheiden is. Topo grafische opnames gingen in die periode verge zeld van statistische opnames, omdat dat voor de ravitaillering, inkwartiering en te requireren transportmiddelen van de troepen te velde van belang was. Bijzonder detail en een mooie tijd opname is het weergeven van de inwonertallen van de gemeenten en eronder van de genoemde plaatsen zelf. Omdat in Nederland in die peri ode troepenbewegingen zeker vaak sneller over water konden plaatsvinden is ook de voor het watervervoer benodigde infrastructuur met ponten en schipbruggen aangegeven. Op brengst: €221. Later volgden drie Sonderausgaben der Topo- graphische Karte der Niederlande, Heeres-/ Truppenkarten 'als Schiesskarte geeignet' vol gens opdrukken. De toelichting: 'Drie Duitse stafkaarten uit WOII. Deels afkomstig uit oor logsbuit. Heruitgave van Nederlandse pre- oorlog kaarten met Duitse tekst en legenda'. Opbrengst €32 (en het Kadastermuseum koes terde andere exemplaren ervan al). Later volg den er nog kaarten van Oost en West Amers foort met de toelichting 'Verso: deelkaarten van Schotland'. Opbrengst €17. Tot slot van dit stukje citeren we hoe de carto grafische veilingmeester van catawiki - ook eigenaar van een antiquariaat in Ermelo - de producten en zichzelf profileert: 'Een mooie decoratie, een aandenken aan je genealogische oorsprong of een waardevaste investering. Allemaal goede redenen om een antieke land kaart of stadsplattegrond aan te kopen. Harald Fredriks is hier goed van op de hoogte en weet daarom, als veilingmeester en liefhebber, mooie cartografische veilingen samen te stellen. Harald Fredriks kwam tijdens zijn defensietijd in aanraking met zijn passie. Als 'officier geografische inlichtingen' moest hij (potentiële) uitzendgebieden analyseren en in kaart brengen. Aan de hand van satellietbeel- den, maar vaak genoeg ook van recente en, indien niet aanwezig, verouderde kaarten. Daarmee werd zijn interesse gewekt en na bijna tien jaar bij de landmacht gewerkt te hebben, zette hij een bloeiend cartografisch antiquariaat op.' Catawikiveiling Boeken 'Kadaster; Lot met 3 uitgaven over het Kadas ter- 1938/1996', zo luidde de kop en boeken- veilingmeester Job Kwakman voegde daaraan toe: 'Mooie uitgaven over deze bijzondere in stelling'. Aanbieder was antiquariaat Klondyke uit Almere. De HTW 1938 had blijkens de foto's voorin een stempel 'Gemeentelijke Tech nische Dienst - Boekerij - Rotterdam' en in de HTW1996 stond in handschrift 'J. de Kruif'. De derde uitgave was de jubileumbrochure van 21

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

De Hollandse Cirkel (DHC) | 2016 | | pagina 23